2020-01-14

Disputerar i strömningslära

Svenskt vattenkraftcentrums doktorand Arash Soltani Dehkarqani har utvecklat experimentella och numeriska metoder för att mäta och bedöma hur Kaplanturbiner påverkas av förändrade driftförhållanden.

När vindkraft och annan intermittent kraft ökar utsätts vattenkraftens turbiner för många fler stopp och starter och aggregat som måste köras i ogynnsamma driftområden. Det är därför angeläget att få fram en korrekt och kostnadseffektiv mätteknik för att bedöma flödesförhållanden och den effekt de har på de vattenlaster som aggregatet utsätts för.

Ett enda stopp och start av en turbin orsakar en stor påfrestning och kan minska livslängden för turbinen med cirka 15 timmar.

–Det är i dagsläget oklart hur körning utanför aggregatets optimala driftpunkter påverkar livslängden, säger Emma Hagner som är områdesansvarig för vattenkraft på Energiforsk. Därför behövs det mer förståelse för hur man minskar slitaget av maskinerna och kunskap för att kunna förutsäga hur lasterna påverkar aggregatet.

Disputation den 31 januari

Det är det här som Arash Soltani Dehkarqani har skrivit sin avhandling om och som han försvarar den 31 januari klockan 13 på Luleå tekniska universitet i sal E632.

Opponent är Docent Xavier Escaler från Barcelona School of Industrial Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya i Spanien. Ordförande för disputationen är Svenskt vattenkraftcentrums seniorforskare professor Michel Cervantes vid institutionen för teknikvetenskap och matematik på Luleå tekniska universitet.

Mer om disputationen och avhandlingen: An Experimental Investigation of a Prototype Kaplan Turbine and a Numerical Analysis of the Fluid-Added Parameters of the Corresponding Model Turbine Runner

Nyheter