2019-12-17

Att försörja vägar med elkraft

Nu tar vi reda på hur elförsörjningen till olika typer av elvägar kan ordnas. Frågor att lösa handlar både om energibehov och effektuttag och om att kunna ansluta till elnät som har kapacitet.

Transportsektorns elektrifiering utvecklas och debatteras idag flitigt. Olika tekniker vägs för och emot varandra, och utvecklingen drivs framåt av olika intressenter.

 

Inom forskningen uppmärksammas de samhällsekonomiska fördelarna med dynamisk laddning från en gemensam infrastruktur för elvägar. Trafikverket är den myndighet som arbetar med att utreda tekniska och affärsmässiga aspekter av elvägar.  

–Vi vill kommunicera med elnätsföretag längs med europavägarna i södra Sverige för att diskutera tillgänglig och utbyggbar nätkapacitet längs med vägarna, Anders Bülund som är ansvarig för satsningen på Trafikverket.

Energiforsk koordinerar kommunikationen mellan Trafikverket och de nätbolag som anmält sig till att ha en dialog om möjligheten att bidra till elförsörjningen vägar.

–Ett första steg är att anordna workshops med möjlighet att utbyta information och diskutera möjligheter och utmaningar, Sanna Hagerud på Energiforsk.

Energiforsk ansvarar också för att regelbundet förmedla aktuell information till de elnätsbolag som är med i dialogen. Projektet om elvägar ingår i industrinätverket Elkraft

Nyheter