Program

Teknikbevakning bränsleceller

Här koordinerar, sammanställer, analyserar och sprider vi information om utvecklingen inom området bränsleceller. Målet är att alla som är intresserade ska få kunskap som bidrar till en positiv utveckling för bränsleceller i Sverige.

Bevakningen är främst inriktad på applikationsområdena transport- och stationära tillämpningar, och när det är relevant även portabla tillämpningar, samt specifika bränslecellstekniker. Projektet initierar, planerar och genomför FoU-verksamhet i syfte att ta fram objektiv och uppdaterad bild av forsknings- och utvecklingsläget inom området. I arbetet ingår att arrangera seminarier och att genomföra särskilt riktad teknikbevakning och forsknings- och utvecklingsstudier som grund för forskning och utveckling inom området. 

Arbetet består också av att sprida information från internationella aktiviteter. Det görs bland annat allt genom att bevaka olika aktiviteter inom det Europeiska forskningssamarbetet Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking och Fuel cells and hydrogen implementing agreements inom den internationella energiorganisationen IEA.

Projektet genomförs inom ramen för kompetenscentret Swedish Electromobility Centre med Energiforsk som koordinator och projektledare.

 

Hänt inom programmet

Bränslecellsdriven lastcykel rullar långt

Just nu genomförs ett unikt projekt med lastcyklar som drivs av bränsleceller. Det är Energiforsks program Teknikbevakning bränsleceller som demonstrerar en bränslecellsdriven lastcykel.

8 dec 2017


Öppen inbjudan för projekt om bränsleceller

Teknikbevakning bränsleceller är öppet för ansökningar för teknik- och omvärldsbevakningsprojekt, forsknings- och utvecklingsstudier eller liknande inom bränslecellsområdet fram till den 11 januari 2018.

20 nov 2017


Bränsleceller snart i vanliga bilar

I vilken typ av personbilar, bussar och lastbilar passar bränsleceller bäst? En ny studie visar hur kostnaden för bränslecellsfordon och batterifordon varierar i förhållande till räckvidd per tank och den totala körsträckan under fordonets hela livslängd.

24 apr 2017


Vi söker nya projekt om bränsleceller

Programmet Teknikbevakning bränsleceller ska ge en objektiv och uppdaterad bild av forsknings- och utvecklingsläget inom bränslecellsområdet. Vi söker nu projekt kring teknik- och omvärldsbevakning av bränsleceller och nya forsknings- och utvecklingsstudier.

12 apr 2017


Forskare ser nyväckt intresse för bränsleceller

–Jag tror att bränslecellsbilar, och den infrastruktur som hör till, kommer att växa fram till 2020 och att vi får se en gradvis utveckling där industrin kommer att testa marknaden för bränslecellsfordon, säger Chalmersforskaren Magnus Karlström när programmet Teknikbevakning bränsleceller i slutet av förra året hade konferens.

10 jan 2017


Visa fler nyheter

Ansvarig

Bertil Wahlund
08-677 27 52

Konferensdokumentation

Presentationer från tidigare konferenser 2015, 2016, 2017 och 2019 finns att ladda ner ovan under fliken Konferenser