Workshop 2016

Workshop bränsleceller och vätgas

En workshop om Energimyndighetens strategier för forskning inom bränsleceller och vätgas arrangerades den 14 oktober i samverkan mellan Energimyndigheten och projektet Teknikbevakning av bränslecellsområdet (SHC/Energiforsk). Här är presentationerna.

 

Inledning
Peter Engdahl, Energimyndigheten

Bränslecellen i sitt sammanhang – en utblick
Bengt Ridell, Sweco

Forskningsperspektivet – vilka utmaningar finns det och hur bidrar akademins satsningar till att möta utmaningarna

Göran Lindbergh, KTH

Jan-Erik Svensson, Chalmers

Bengt Sundén, Lunds universitet

Dag Noréus, Stockholms universitet

Industriperspektivet – vilka forsknings-, utvecklings- och kunskapsbehov har industrin nu och på längre sikt

Jörgen Westlinder, Sandvik

Per Ekdunge, Powercell

Johan Svenningstorp, AB Volvo

Stefan Bohatsch, Volvo PV

Annika Ahlberg-Tidblad, Scania