Om programmet

Teknikbevakning bränslecellsområdet

Här bevakar vi utvecklingen inom bränslecellsområdet. Projektet genomförs inom ramen för kompetenscentret Swedish Electromobility Centre och koordineras av Energiforsk.

Programmets huvudsakliga syfte är att analysera och ta fram en objektiv, realistisk och uppdaterad bild av forsknings- och utvecklingsläget inom bränslecellsområdet, samt sprida information från omvärlden till svenska intressenter. Det gör vi genom att:

  • sprida information från svenskt deltagande i internationella aktiviteter inom EU:s Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking, FCH JU, och IEA:s Fuel cells and hydrogen implementing agreements
  • verka för att sprida information om bränsleceller för fordonstillämpningar via nyhetsbrevet "Omvärldsanalys av energieffektiva vägfordon" sammanställt av Magnus Karlström, www.omev.se
  • arrangera seminarier inom bränslecellsområdet
  • genomföra särskilt riktade teknikbevakningsprojekt och forsknings- och utvecklingsstudier som kan bidra till att utveckla forsknings- och utvecklingsaktiviteter inom området.

 

Teknik- och omvärldsbevakning
Ett teknikbevakningsprojekt avser en studie för djupare undersökning och analys av ny utveckling inom ett specifikt område, i syfte att kommunicera och kommentera och belysa viktiga resultat och händelseutveckling inom ett område.

Forsknings- och utvecklingsstudier
Denna typ av projekt syftar till att utreda och undersöka ett specifikt område för att dels ta reda på status och dels kunna ta fram ett underlag och möjlighet att utveckla nya FoU-satsningar. Exempel kan vara systemintegrationsfrågor, där tekniken kan sättas in i ett sammanhang och konsekvenserna studeras. Studier genomförs för att bidra till att bränslecellstekniken implementeras och att FoU-resultat nyttiggörs.