Program

Elektriska och magnetiska fält

För att underlätta för energibranschen och andra som är intresserade genomför vi en omvärldsbevakning av forskningsrön, internationella möten och andra nyheter inom området elektriska och magnetiska fält. Resultaten kommuniceras i form av nyhetsbrev och faktasammanställningar här på webben.

Debatten om risk för cancer och andra hälsorisker orsakade av exponering för elektriska eller magnetiska fält, förkortat EMF, har pågått sedan slutet av 1970-talet. Mer än 20 000 vetenskapliga artiklar har publicerats som belyser olika aspekter av frågan.

På de här sidorna finns fördjupad information om vad som menas med EMF, om forskning inom området, om de regelverk som gäller och annat som bedöms vara relevant för frågor om risker med elektriska och magnetiska fält. För innehållet ansvarar Björn Cedervall som också tar emot synpunkter om någon information är fel i sak eller på annat sätt behöver justeras. 

Hänt inom programmet

Frågor och svar om EMF

Nu finns de vanligaste frågorna och svaren om elektriska och magnetiska fält samlade på webben. Det är för att underlätta för energibranschen och andra intresserade som vi genomför en omvärldsbevakning av forskning, internationella möten och annat nytt inom området elektriska och magnetiska fält.

25 jan 2019


När kan man anse att det forskats färdigt?

Frågan om huruvida elektriska eller magnetiska fält kan eller inte kan utgöra en hälsorisk är en bedömning av den forskning som bedrivits inom området. En som tagit upp detta är den amerikanske forskaren David Savitz. Han är särskilt intressant i EMF-sammanhang eftersom han själv deltagit i den epidemiologiska grenen av den forskning som rör magnetiska fält och det möjliga orsakssambandet med barnleukemi.

7 nov 2018


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Erik Isberg
070-164 44 75