Program

Industrinätverket Elkraft

Elkraft var ett industrinätverk som avslutades 2017. Programmet bedrev forskning och utvecklingsprojekt inom elkraftområdet. Elvägar, nya flöden i lokala elnät och kompetensförsörjning var några av fokusområdena.

Tillsammans med deltagande företag initierade och deltog vi i forsknings- och utvecklingsprojekt som skapade samverkan och kunskapsutbyten mellan akademi och näringsliv. Vi arbetade även med kunskapssammanställningar och förmedling av referensgruppskompetens till projekt.

Rapporter på den här sidan är resultat av programmet Elektra som avslutades under 2017.

 

Hänt inom programmet

Spännande erfarenheter från energiomställningen

Elkraftbranschen samlas för att ta del av erfarenheter av lokala energisystem, laddrobotar för batterifärjor och nya strategier för nätplanering, här ombord på en batteridriven färja.

18 mar 2020 - Elnät


Att försörja vägar med elkraft

Nu tar vi reda på hur elförsörjningen till olika typer av elvägar kan ordnas. Frågor att lösa handlar både om energibehov och effektuttag och om att kunna ansluta till elnät som har kapacitet.

17 dec 2019 - Elnät


Viktigt möte om framtidens elkraft

Nyligen möttes forskare från Linköping, KTH, Luleå, Chalmers och representanter för industrin för att diskutera elkraftens utveckling hos oss på Energiforsk.

5 nov 2018


Tack och hej då ELEKTRA

Elektra har under 25 år löst en rad olika behov inom elkraftindustrin och för samhället i stort. Forskningen har kunnat bidra till ett mer hållbart energisystem, minskat antalet elavbrott och gjort elnätet och användningen av energi mer effektiv. Nu summerar vi de senaste årens forskning!

8 jan 2018


Att snabbladda elbussar

Att köra med elbussar är ett bra sätt att minska de lokala utsläppen från kollektivtrafiken. Men bussarna behöver laddas vilket är en stor påfrestning för det lokala elnätet som kan behöva förstärkas för att klara den ökade belastningen.

6 dec 2017


Fler elbussar på väg

Förnybara energikällor som sol och vind skulle kunna öka kraftigt utan att vi behöver bygga ut nätet om vi kan öka kapaciteten och nyttjandegraden i elnätet. Då finns det också utrymme för nya elfordon.

24 maj 2017


Visa fler nyheter

Kontakt

Kontakta oss om du har några frågor om nätverket.

Uppdragsgivare

Svenska kraftnät
ABB
Trafikverket
Elinorr
Öresundskraft
Skellefteå Kraft
Jämtkraft
Arvika Elnät
Borås Elnät
Habo Energi
Ronneby Miljö och Teknik
Varbergortens Elkraft ekonomisk förening