Program

Konkurrensen om den svenska skogsråvaran

Mycket talar för att efterfrågan på skogsråvaror från den svenska skogen kommer att öka i framtiden, både nationellt och internationellt.

I det här projektet som pågiock mellan 2019 och 2021, genomfördes en sektorsövergripande analys av hur efterfrågan på den svenska skogsresursen kan komma att utvecklas och hur förutsättningarna för att möta efterfrågan ser ut.

Råvaror från skogen har en nyckelroll i omställningen av Sverige till ett koldioxidneutralt samhälle. De kan bland annat användas till tillverkning av massa, papper, sågade trävaror, biobränslen och olika industriella insatsråvaror. Allt fler industrier ser också bioråvaror som ett viktigt substitut för att kunna fasa ut fossila råvaror och bränslen.

Ansvarig

Stefan Montin
08-677 ​27 59