Program

Materialteknik för termiska energiprocesser

Det här är ett forskningsprogram som genom materialteknisk utveckling effektiviserar termiska energiprocesser. Forskningen är inriktad på både ångbaserade processer baserade på fastbränslepannor med ångturbiner och gasturbiner.

Syftet att genom material- och processteknisk utveckling bidra till att förnybara bränslen och avfall effektivt kan användas för el- och värmeproduktion i termiska processer med hög bränsleflexibilitet och minimal miljöpåverkan

Genom forskningen tar vi fram resultat och bygger upp kunskap och kompetens för utformning av termiska processer, både inom processteknik och materialteknik. Tillämpningarna finns på både fastbränslepannor med ångturbiner samt gasturbiner. Resultaten ska kunna implementeras på fem till tio års sikt.

Programmet startade 1997 och den sjätte fasen bedrevs som ett samverkansprogram tillsammans med Energimyndigheten mellan 2014 och 2018. Forskningsbudgeten var 115 miljoner kronor där 60 procent finansierades av industrin och 40 procent av Energimyndigheten. Från 2018 bedrivs verksamheten bedrivs vidare som ett helt industrifinansierat konsortium, där Energimyndigheten tillsammans med industrin finansierar specifika forskningsprojekt. Läs mer om pågående forskning här.

Hänt inom programmet

Möten mellan forskare och företag en framgångsfaktor

–Det är ett otroligt lyckat upplägg när många företagsintressenter med olika perspektiv, intressen och kunskap löser problem tillsamman med forskare, säger Bertil Wahlund programansvarig för KME efter en konferens om utvecklingen av materialteknik för att effektivisera termiska energiprocesser som hölls i veckan.

24 mar 2017 - Värme och kyla


Documentation from the KME-HTC Research Symposium, March 15-16, 2016

The documentation of the KME-HTC conference is now available for all participants. The visit to Örtoftaverken was well appreciated. Read about the exciting results from the research programmes.

11 feb 2016 - Värme och kyla


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Bertil Wahlund
08-677 27 52

Uppdragsgivare

Konsortiet Materialteknik för termiska energiprocesser, KME och Energimyndigheten.

 

KME-HTC programkonferens

Här är programmet för KME-HTCs programkonferens, 2017.