Konsortiet KME

Konsortiet Materialteknik för termiska energiprocesser KME

Den här grupperingen av engagerade tillverkare, materialföretag och energibolag drev utvecklingen av material- och processteknik för termiska energiprocesser. Syftet var att bidra till att förnybara bränslen och avfall på ett effektivt sätt kunde användas för el- och värmeproduktion i termiska processer med hög bränsleflexibilitet och med minimal miljöpåverkan.

KME var ett konsortium som genom material- och processteknisk utveckling effektiviserade termiska energiprocesser. Nya resultat om termiska energiprocesser, både inom processteknik och materialteknik, togs fram. Verksamheten byggde också upp ny kunskap och kompetens för tillämpningar både på fastbränslepannor med ångturbiner och gasturbiner.

KME startades 1997. Mellan 2014-2018 bedrevs programmets sjätte fas. Programmet finansierades av näringslivet (60 %) och Energimyndigheten (40 %). Den statliga finansieringen söktes via forskningsprogrammet Materialteknik för termiska energiprocesser som Energiforsk drev tillsammans med Energimyndigheten.

Deltagare i konsortiet 2024–2018

Andritz Energy & Environment
Amec Foster Wheeler
Babcock & Wilcox Vølund
GKN Aerospace Sweden
MH Engineering
Sandvik Heating Technology
Sandvik Materials Technology
Siemens Industrial Turbomachinery

Energiföretagen som deltog genom Energiforsk:
Fortum Värme samägt med Stockholm stad
DONG Energy
E.ON Sverige
Gävle Energi
Göteborg Energi
Jämnkraft
Karlstads Energi
Kraftringen
Mälarenergi
Svensk Fjärrvärme
Söderenergi
Tekniska verken i Linköping
Vattenfall
Öresundskraft