Konsortiet KME

Konsortiet Materialteknik för termiska energiprocesser KME

Den här grupperingen av engagerade tillverkare, materialföretag och energibolag driver utvecklingen av material- och processteknik för termiska energiprocesser. Syftet är att bidra till att förnybara bränslen och avfall på ett effektivt sätt kan användas för el- och värmeproduktion i termiska processer med hög bränsleflexibilitet och med minimal miljöpåverkan.

KME är ett konsortium som genom material- och processteknisk utveckling effektiviserar termiska energiprocesser. Nya resultat om termiska energiprocesser, både inom processteknik och materialteknik, tas fram. Verksamheten bygger också upp ny kunskap och kompetens för tillämpningar både på fastbränslepannor med ångturbiner och gasturbiner.

KME 2014-2018 är programmet sjätte fas av forskningsprogrammet som startades 1997. Programmet finansieras av näringslivet (60 %) och Energimyndigheten (40 %). Den statliga finansieringen söks via forskningsprogrammet Materialteknik för termiska energiprocesser som Energiforsk driver tillsammans med Energimyndigheten.

Are you a KME member or project participant? Enter into the KME member area here

String "2128" is not a valid udi.

Deltagare i konsortiet

Andritz Energy & Environment, Amec Foster Wheeler, Babcock & Wilcox Vølund, GKN Aerospace Sweden, MH Engineering, Sandvik Heating Technology, Sandvik Materials Technology, Siemens Industrial Turbomachinery och energiföretagen genom Energiforsk: Fortum Värme samägt med Stockholm stad, DONG Energy, E.ON Sverige, Gävle Energi, Göteborg Energi, Jämnkraft, Karlstads Energi, Kraftringen, Mälarenergi, Svensk Fjärrvärme, Söderenergi, Tekniska verken i Linköping, Vattenfall och Öresundskraft.