Konsortiet KME

Konsortiet Materialteknik för termiska energiprocesser KME

Den här grupperingen av engagerade tillverkare, materialföretag och energibolag driver utvecklingen av material- och processteknik för termiska energiprocesser. Syftet är att bidra till att förnybara bränslen och avfall på ett effektivt sätt kan användas för el- och värmeproduktion i termiska processer med hög bränsleflexibilitet och med minimal miljöpåverkan.

KME är ett konsortium som genom material- och processteknisk utveckling effektiviserar termiska energiprocesser. Nya resultat om termiska energiprocesser, både inom processteknik och materialteknik, tas fram. Verksamheten bygger också upp ny kunskap och kompetens för tillämpningar både på fastbränslepannor med ångturbiner och gasturbiner.

KME 2014-2018 är programmet sjätte fas av forskningsprogrammet som startades 1997. Programmet finansieras av näringslivet (60 %) och Energimyndigheten (40 %). Den statliga finansieringen söks via forskningsprogrammet Materialteknik för termiska energiprocesser som Energiforsk driver tillsammans med Energimyndigheten.

Are you a KME member or project participant? Enter into the KME member area here

Deltagare i konsortiet

Andritz Energy & Environment
Amec Foster Wheeler
Babcock & Wilcox Vølund
GKN Aerospace Sweden
MH Engineering
Sandvik Heating Technology
Sandvik Materials Technology
Siemens Industrial Turbomachinery

Energiföretagen som deltar genom Energiforsk:
Fortum Värme samägt med Stockholm stad
DONG Energy
E.ON Sverige
Gävle Energi
Göteborg Energi
Jämnkraft
Karlstads Energi
Kraftringen
Mälarenergi
Svensk Fjärrvärme
Söderenergi
Tekniska verken i Linköping
Vattenfall
Öresundskraft