Om programmet

Om forskningsprogrammet

Forskningsprogrammet pågår mellan april 2014 och april 2018. Programmet drivs i samverkan med Energimyndigheten som finansierar forskningen med 40 procent och industrin till 60 procent.

Målet med forskningen i samverkansprogrammet Materialteknik för termiska energiprocesser är:

  • att öka andelen elproduktion genom ökad elverkningsgrad, förbättrad tillgänglighet och effektiviserad el- och värmeproduktion i termiska processer för energiomvandling
  • att förbättra flexibiliteten i bränslen genom ökad möjlighet att använda förbränningstekniskt svåra bränslen med bibehållen elverkningsgrad i ångturbiner och förnybara bränslen i gasturbiner
  • att förbättra flexibiliteten i drift och möjligheten för cyklisk drift av termiska energiprocesser