Program

Standardisering genom SEK Svensk Elstandard

Vi bevakar, samordnar och kommunicerar kring standardisering inom föreningen SEK Svensk Elstandard och International Electrotechnical Commission, IEC. Det är en kommission som arbetar fram och fastställer internationella standarder inom elektroteknik och elektronik.

Det är viktigt att energiföretagens synpunkter kommer fram i arbetet med standardisering vilket innebär att företagen försäkrar sig om att det finns representanter i de olika kommittéerna för standardisering. Internationellt bevakar vi att svenska förhållanden blir belysta i standardiseringsarbetet, så att det inte blir onödiga kostnader för de svenska energiföretagen. Det kan gälla klimatförhållanden, men också vårt traditionellt svenska byggnadssätt.

I Sverige har vi relativt stora avstånd mellan produktion och konsumtion vilket i vissa avseenden skiljer sig från resten av världen. Elektroteknisk standardisering är traditionellt ett område som karaktäriseras av stor internationell samverkan och ett nära samarbete mellan statliga organ, tillverkare och användare.

Att arbeta med standardisering har tidigare varit en naturlig del i kraftbolagens verksamhet i samband med en omfattande utbyggnad och egen konstruktionsverksamhet, men också för att upprätthålla en hög kunskap bland personalen. Att medverka i framtagning och etablering av standarder är ett bra sätt att försäkra sig om långsiktighet i de investeringar som görs och en garanti för en fri konkurrens mellan olika tillverkare.

Vi arrangerar också ett årligt seminarium som speglar nyheter och resultat från de tekniska kommittéerna som är knutna till Svensk Elstandard. Seminariet fokuserar på trender som påverkar eller drivs av standardiseringen och är en viktig kunskaps- och inspirationskälla för de personer som representerar branschen i arbetet med standardisering.

Hänt inom programmet

Elkonsumenter behöver mer kunskap om effekttoppar

Elkonsumenter behöver förstå hur effekttoppar påverkar deras elnätskostnad. Prissignalen från effekttariffer och spotprisavtal har ibland motverkat varandra och är en barriär för ökad efterfrågeflexibilitet. Det sa Cajsa Bartusch Kätting från Uppsala universitet på ett seminarium om standardisering. Niclas De Lorenzi från Stockholm Exergi sa på samma seminarium att deras mål är att 10 procent av Stockholms värmebehov ska komma från spillvärmeåtervinning.

15 jun 2023


Representanter från elnätsföretag sökes till Energiforsks SEK-program

Vill du vara elnätsbranschens representant i TK 56 Tillförlitlighet eller TK IoT, Internet of Things? Välkommen med din ansökan!

9 dec 2022 - Elnät


Urban Selin ny ordförande i SEK

SEK Svensk Elstandard ansvarar för standardiseringen inom det elektrotekniska området i Sverige. Ny ordförande i styrgruppen för Energiforsks grupp inom SEK är Urban Selin på Svenska kraftnät.

5 apr 2022


Både luftledningar och markkabel behövs för trygg elförsörjning

Det behövs en kraftig elnätsutbyggnad i Sverige för att vi ska klara klimatkraven. En trygg elförsörjning är en förutsättning för regional utveckling och omställningen till ett förnybart samhälle. Men hur ska den tekniska utformningen av ledningarna se ut? Det enkla svaret är att både markkablar och luftledningar kommer att behövas. Vilken typ som är bäst beror på förutsättningarna i området.

11 jan 2022


Att jobba med standarder

Ett av Energiforsks två forskningsprogram handlar om standardisering inom SEK. Forskningsprogrammen följer kontinuerligt utvecklingen och målet är att värna om de svenska förhållandena i standardiseringsarbetet. Vi har kontaktat några av dem som nyligen engagerat sig i standardiseringsarbetet för att höra vad som är på gång och vad som är mest givande med att sitta i en teknisk kommitté och jobba med standarder.

11 okt 2021


Standard för styrning av produkter i smarta elnät

Internet of Things – sakernas internet – berör många områden. Vi i Sverige samarbetar internationellt med att ta fram standarder för att förverkliga system och tjänster som bygger på sakernas internet.

11 maj 2021


Aktuellt kring standardisering

Betydelsen av standardisering ökar inom energiföretagen. Det tillkommer successivt nya och angelägna områden. Nu finns två nya rapporter som redovisar vilka aktiviteter som har skett inom standardisering under det senaste året.

6 maj 2021


Tekniska kommittéer söker nya medlemmar

Betydelsen av standardisering ökar. Det tillkommer successivt nya och angelägna områden. Nu söker vi nya deltagare i fem viktiga kommittéer.

18 mar 2021


Världen behöver tillgångsförvaltning

Tillgångsförvaltning blir allt viktigare för företag i energibranschen. Nya affärsmodeller och strukturer i kombination med digitalisering och ny teknik, ställer höga krav på verksamheten.

22 jan 2021 - Elnät


Standarder för elvägar på gång

– Arbetet med att ta fram standarder för elvägar har påbörjats så smått internationellt inom IEC och i Cenelec för Europa, men det lär dröja ett tag tills standarderna är på plats, säger Peter Herbert på Vattenfall R & D som är ordförande för kommittén för elbilsdrift, SEK/TK69 i svensk elstandardisering.

22 apr 2020 - Energisystem


Nya standarder för fiber, elektronik och isolermaterial

Det arbete som föreningen Svensk Elstandard, SEK genomför har under december i år lett till 52 nya standarder samtidigt som 28 äldre har upphävts inom området elkraft.

12 dec 2019


Idén som blev en världsomspännande standard

Under ett fullsatt seminarium om vikten av standarder inom energiområdet, fick vi som hade förmånen att vara där veta hur en grön standard för landanslutning av el till fartyg har tagits fram efter en spontan idé.

11 nov 2019


Har energibranschen glömt vikten av standardisering?

Det var temat på ett öppet seminarium om standardisering som nyligen hölls och som belyste vilka fördelar olika typer av standarder medför bland annat genom vittnesmål från flera engagerade energiföretag.

13 nov 2017


Visa fler nyheter

Ansvarig

Susanne Stjernfeldt
08-677 ​27 51

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från Standardisering genom SEK Svensk Elstandard och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Uppdragsgivare

Energiföretagen Sverige och Svenska kraftnät

Ladda ner

Strategidokument
pdf 75,1 kB