Program

Standardisering genom SEK Svensk Elstandard

Vi bevakar, samordnar och kommunicerar kring standardisering inom föreningen SEK Svensk Elstandard och International Electrotechnical Commission, IEC. Det är en kommission som arbetar fram och fastställer internationella standarder inom elektroteknik och elektronik.

Det är viktigt att energiföretagens synpunkter kommer fram i arbetet med standardisering vilket innebär att företagen försäkrar sig om att det finns representanter i de olika kommittéerna för standardisering. Internationellt bevakar vi att svenska förhållanden blir belysta i standardiseringsarbetet, så att det inte blir onödiga kostnader för de svenska energiföretagen. Det kan gälla klimatförhållanden, men också vårt traditionellt svenska byggnadssätt.

I Sverige har vi relativt stora avstånd mellan produktion och konsumtion vilket i vissa avseenden skiljer sig från resten av världen. Elektroteknisk standardisering är traditionellt ett område som karaktäriseras av stor internationell samverkan och ett nära samarbete mellan statliga organ, tillverkare och användare.

Att arbeta med standardisering har tidigare varit en naturlig del i kraftbolagens verksamhet i samband med en omfattande utbyggnad och egen konstruktionsverksamhet, men också för att upprätthålla en hög kunskap bland personalen. Att medverka i framtagning och etablering av standarder är ett bra sätt att försäkra sig om långsiktighet i de investeringar som görs och en garanti för en fri konkurrens mellan olika tillverkare.

Vi arrangerar också ett årligt seminarium som speglar nyheter och resultat från de tekniska kommittéerna som är knutna till Svensk Elstandard. Seminariet fokuserar på trender som påverkar eller drivs av standardiseringen och är en viktig kunskaps- och inspirationskälla för de personer som representerar branschen i arbetet med standardisering.

Hänt inom programmet

Standarder för elvägar på gång

– Arbetet med att ta fram standarder för elvägar har påbörjats så smått internationellt inom IEC och i Cenelec för Europa, men det lär dröja ett tag tills standarderna är på plats, säger Peter Herbert på Vattenfall R & D som är ordförande för kommittén för elbilsdrift, SEK/TK69 i svensk elstandardisering.

22 apr 2020


Nya standarder för fiber, elektronik och isolermaterial

Det arbete som föreningen Svensk Elstandard, SEK genomför har under december i år lett till 52 nya standarder samtidigt som 28 äldre har upphävts inom området elkraft.

12 dec 2019


Idén som blev en världsomspännande standard

Under ett fullsatt seminarium om vikten av standarder inom energiområdet, fick vi som hade förmånen att vara där veta hur en grön standard för landanslutning av el till fartyg har tagits fram efter en spontan idé.

11 nov 2019


Har energibranschen glömt vikten av standardisering?

Det var temat på ett öppet seminarium om standardisering som nyligen hölls och som belyste vilka fördelar olika typer av standarder medför bland annat genom vittnesmål från flera engagerade energiföretag.

13 nov 2017


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Susanne Stjernfeldt
08-677 ​27 51

Uppdragsgivare

Energiföretagen Sverige och Svenska kraftnät

Ladda ner

Strategidokument
pdf 75,1 kB