Organisation

Organisation

Organisationen består av en programstyrelse och en styrgrupp. Programstyrelsen verkar för den övergripande ekonomin och planeringen av programmet. Programstyrelsen består av följande personer:

Henrik Wingfors, Energiföretagen Sverige (ordförande)
Urban Selin, Svk
Anna Hinderson, Vattenfall
Susanne Stjernfeldt, Energiforsk

Styrgruppens uppgifter:
Rekommendera kommittéer där energiföretagen bör ha gemensam representation och ordförandeskap/sekreterarfunktion bör eftersträvas
Besluta om representation i kommittéer där Energiforsk finansierar branschens medverkan
Följa den ekonomiska utvecklingen i projektet.

Följande personer utgör styrgruppen för SEK:

  • Urban Selin, Svk (ordförande)
  • Viktoria Neimane, Vattenfall Eldistribution 
  • Thomas Pehrsson, E.ON Elnät
  • Fadi Safou, Ellevio
  • Per-Olof Andersson, Statkraft
  • Peter Altzar, Fortum
  • Susanne Stjernfeldt, Energiforsk
Styrgruppen för SEK/IEC Standardisering:

Styrgruppen för SEK/IEC Standardisering: