Varför standarder?

Nyttan med standarder

Standardisering förenklar mycket i samhället. För många företag är standarder av största vikt. I de här filmerna presenterar två energibolag sin syn på standarder och hur de använder dem i sin verksamhet.

Tekniska, sociala, ekonomiska och andra aspekter vägs samman i standarder så att vi får fram lösningar som främjar kvalitet och säkerhet, stärker konkurrenskraft, bidrar till lönsamhet för produktion och handel och erbjuder olika parter en gemensam bas för vidare utveckling.

På Vattenfall används standarder i verksamheten varje dag berättar Viktoria Neimane som är chef för Asset Optimization på Vattenfall Eldistribution. Viktoria menar också att det är viktigt för företag att engagera sig i standardiseringsarbetet. Att medverka i framtagning och etablering av standarder är ett bra sätt att försäkra sig om långsiktighet i de investeringar som görs och de höjer också kompetensen på företaget. 

 

 

Thomas Persson arbetar med eldistribution på E.ON. Thomas har arbetat med att ta fram standarder i många år, både inom Sverige och internationellt. Thomas poängterar nyttan av standarder till exempel vid upphandlingar. Han berättar också om hur intressant och spännande det är att vara med och utveckla standarder på internationell nivå.