Mål och vision

Programmets mål och vision

Målet är att svenska energiföretag ska kunna påverka utformning och tolkning av nya standarder så att de anpassas till svenska förhållanden.