Program

Termiska energilager

Det här är ett forsknings- och utvecklingsprogram som tar fram ny kunskap om nästa generations lager för värme och kyla. Termiska lager kommer att spela en växande roll under lång tid i många fjärrvärmesystem och vänder sig därför i första hand till fjärrvärmebolag, teknikföretag och fastighetsbolag som har fokus på kostnadseffektiva lösningar anpassade till dagens och morgondagens system.

Programmet erbjuder en plattform för erfarenhetsutbyte och kommer att presentera en beskrivning av ekonomisk och miljömässig nytta med olika typer av lager för värme och kyla, ny kunskap om mätning och uppföljning, drift och design av borrhålslager, riktilinjer för miljökonsekvensbeskrivningar vid energilager i marken och vad som behövs för en tillståndsprövning. Ett antal olika pilotlager kommer också att testas och utvärderas.

Under en första period av programmet genomför vi mellan fem och sex forsknings- och utvecklingsprojekt som längst pågår till december 2020. Målet är att alla företag som deltar i programmet snabbt ska kunna ta till sig och omsätta projektresultaten i praktiken.

Resultaten kommer att redovisas i form seminarier, studiebesök, rapporter, handböcker och verktyg. En kontinuerlig dialog med alla som ska använda resultaten spelar också en stor roll i att säkerställa att rätt frågor besvaras och kan omsättas till praktisk nytta.

 

Hänt inom programmet

Sammanfattning av Värmeklustrets vår- och sommarwebbinarier

Läs om alla webbinarier som Värmeklustret genomfört under maj och juni hittills, och få ett smakprov på vad som kommer till hösten.

9 jun 2022 - Värme och kyla


Två energibolags erfarenheter av innovativa lagringstekniker

Läs om Mälarenergis erfarenheter av att konvertera ett oljebergrum till vattenlager, och Tekniska Verken som uppför en pilotanläggning för att ansluta fjärrvärme till borrhål med sprickzoner.

25 maj 2022


Framtidens borrhålslager

Forskning kring samspelet mellan kraftvärme och borrhålslager håller på att ta fram en ny modelleringsmetodik för designoptimering av borrhålslager med lagringstemperaturer upp till 100 grader.

24 okt 2019


Värmelager sparar resurser

Projektet Värdet av säsongslager i fjärrvärmesystem har beräknat nyttan av säsongslager i olika storlekar för sex verkliga fjärrvärmesystem. Metoden kan också användas i andra fjärrvärmesystem för att bedöma värmelagrets investeringskostnad och driftnytta.

21 okt 2019


Värdens mest undersökta borrhål

För att öka kunskapen om att lagra och utvinna energi ur berggrunden behövs både teoretiska studier och praktiska tester. I Linköping utvecklar nu en grupp forskare och experter med olika inriktning tekniken med lagring av värme.

22 jul 2019


Att lagra energi i salt

Styrgruppen för Energiforsks forskningsprogram Termiska energilager besökte i veckan SaltX demonstrationsaläggningar i Hägersten för att titta på testriggar och höra mer om teknologin. En av testriggarna ingår som en del i forskningsprogrammet.

1 feb 2019


Framtidens lager för värme och kyla

Termiska energilager kommer att spela en stor roll i många fjärrvärmesystem fram över. Energiforsks workshop ”Borrhålslager för morgondagens fjärrvärme” drog ett hundratal deltagare från olika delar av världen.

24 sep 2018


Stort intresse för forskning om värmelager

Energimyndigheten har beviljat Energiforsk stöd för att genomföra Termiska energilager – lösningen för ett flexibelt energisystem, under tre år. Satsningen ingår som ett projekt i myndighetens program TERMO och samfinansieras med en rad fjärrvärmebolag och teknikkonsulter.

29 mar 2018 - Värme och kyla


Visa fler nyheter

Ladda ner

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrevet från Termiska energilager och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Uppdragsgivare

Ena Energi och Miljö
Göteborg Energi
Halmstad Energi och Miljö
Hässleholm Miljö
Jönköping Energi
Mälarenergi, Norrenergi
Tekniska verken i Linköping
Vattenfall
Öresundskraft Kraft&värme

Via fokusgrupper 
Bengt Dahlgren
FVB Sverige
RISE
Skövde Värmeverk
Sweco
ÅF Industry

Genom forskningsanslag
Energimyndigheten