2022-06-09

Sammanfattning av Värmeklustrets vår- och sommarwebbinarier

Maj var en månad fullspäckad med webbinarium från Värmeklustrets sida. Tre webbinarier genomfördes, alla med fokus på framtidens fjärrvärmelösningar. I juni inleddes även den nya satsningen med frukostwebbinarier som ska göra det enklare för energibolag att ta del av den forskning som pågår på Sveriges universitet och högskolor.

Mikael Karsson och Julia Kuylenstierna har varit de drivande krafterna bakom vårens och sommarens satning med digitalt kunskapsutbyte inom fjärrvärmesektorn.

– Vi har haft en bra blandning av presentatörer i vårens webbinarier. Vi försöker att blanda akademiker och branschaktiva från olika typer av företag, utvecklingsbolag såväl som energibolag, för att bidra med olika perspektiv och locka till oss en blandning av deltagare. Forskarvärlden och näringslivet behöver platser att mötas på för att forskningen ska kunna implementeras snabbare i samhället, och våra webbinarier är en sådan plats, säger Mikael Karlsson på Energiforsk.

Månaden inleddes med ett webbinarium i samarbete med Innovationsklustret Varmt & kallt om djupgeotermi. Fem talare, bland annat från Geostrata, Göteborg Energi och ST1 delade med sig av sina erfarenheter av borrteknik, arbetsmetoder och lärdomar. Läs mer om webbinariet eller ta del av presentationerna från talarna här. Värmeklustret hoppas genomföra ytterligare träffar om geotermi under året och en workshop tillsammans med Varmt & kallt planeras i höst.

I mitten av maj genomfördes ett webbinarium om termiska energilager där två energibolag, Mälarenergi och Tekniska Verken i Linköping berättade om sina satsningar på innovativa lagringsmetoder. Deras presentationer finns att ladda ner på vår hemsida för den som vill läsa mer om Mälarenergi som har valt att konvertera outnyttjade oljebergrum till vattenlager för att optimera produktionen och förbättra leveranssäkerheten, eller om Tekniska verken i Linköping som har undersökt olika typer av lagringskoncept för att kunna tillvarata värmeöverskott från avfallsförbränning.

Månadens sista webbinarium handlade om fjärrvärmebranschens digitalisering; hur digitaliseringen och AI redan har introducerats och hur den kan komma att utnyttjas av branschen i framtiden. Fem talare från olika energibolag, utvecklingsbolag och universitet diskuterade möjligheter och hinder kring ämnet.

– Förutom att lyfta nya resultat och erfarenheter vill vi gärna få till en dialog mellan olika aktörer. Jag tror och hoppas att aktiviteterna i Värmeklustret leder till att nya kontakter knyts, säger Julia Kuylenstierna på Energiforsk.

I juni inleddes Värmeklustrets nya satsning med frukostwebbinarier, en återkommande serie med webbinarier där akademiska forskare bjuds in för att dela med sig av sin forskning. Tanken med webbinarierna är att öka insikten hos fjärrvärmesektorn kring vilken forskning som pågår på Sveriges universitet och högskolor så att forskningsresultat snabbare kan komma branschen och samhället till nytta.

Första frukostwebbinariet ägde rum med Adrian Lefvert, forskare på KTH, bakom kameran och BECCS och CSS på agendan. Andra webbinariet kommer att handla om möjligheterna att ta tillvara på spillvärme, med professor Henrik Thunman som talare. Detta webbinarium blir det sista innan sommaruppehållet, för att återupptas i september igen.

 

Nyheter