2023-10-24

”Tekniken är inte utmaningen för att utnyttja restvärme”

Spillvärme från industrier i Kiruna och Boden fick stort utrymme när Termodagen arrangerades den 19 oktober. För Boden är en utmaning att invånarantalet behöver öka med 25 procent, från Kiruna lyftes frågan hur man kan få olika organisationer att samarbeta snarare än tekniska utmaningar.

Energigemenskaper var ett av ämnesområden när Termoprogrammet arrangerade sin årliga heldagskonferens Termodagen den 19 oktober, i år på Citykonferensen i Stockholm. På plats var ett 80-tal forskare och representanter från värme- och kylabranschen.

– Vem ska ta vilken roll i en energigemenskap? frågade moderatorn Kjerstin Ludvig från konsult- och forskningsföretaget Profu.

Marcus Nystrand från Uppsala kommun, hade tidigare under dagen presenterat Uppsalas ”mobilitetshus” Dansmästaren med bland annat batterilager, solceller och möjlighet att använda spillvärme från en livsmedelsbutik i huset. Han svarade Kjerstin Ludvig att det krävs mycket kunskap.

– Det behövs en sammanhållande kraft som en kommun eller ett energiföretag, om medborgarna styr för mycket blir det svårt.

Adnan Ploskic från KTH var inne på samma spår.

– Det krävs samarbete mellan staden och energileverantören. Ska vi få fungerande delning av värme och kyla måste vi tänka på stadsplaneringen, sa Adnan Ploskic.

Energin är en spännande möjliggörare

Ett annat tema från dagen var spillvärme från industrier. Håkan Nordin från Boden Business Agency berättade om kommunens utmaningar och möjligheter som följer med H2 Green Steels planer på att producera fossilfritt stål i kommunen. Med etableringen följer det som kan bli Europas största produktionsanläggning av vätgas.

– Hur kan vi använda restvärmen från vätgasproduktionen? Energin är en spännande möjliggörare. Kommunen har gått från utflyttning till hur kan vi ta hand om alla som kommer hit för att jobba? I dag är vi 25 000 invånare i kommunen och vi behöver bli 5 000 till, sa Håkan Nordin.

Säsongslager av spillvärme är lönsamt

Nathalie Fransson från IVL presenterade Termoprojektet Ett klimatneutralt Kiruna 2025 med hjälp av spillvärme, som handlar om hur spillvärmen från LKAB ska kunna tas tillvara. En slutsats projektet visat är att säsongslager av spillvärme är lönsamt.

– Men ska det göras ligger mycket på energibolagen, för en aktör som LKAB är spillvärmen en jätteliten del av verksamheten. Det är inte de tekniska utmaningarna som är det svåra för restvärme, utan hur man får två organisationer att samarbeta på ett bra sätt. Framgångsfaktorer vi har identifierat är vikten av att bygga och våra relationen, gör det uthålligt och se er inte som kund och leverantör utan som två parter som samarbetar, sa Nathalie Fransson.

Mer från Termodagen
Energieffektivisering och affärsmodeller i fokus för fastighetsmarknaden

Fakta
Termodagen är en årlig heldagskonferens inom ramen för Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram Termo. Syftet med programmet är att bidra till utveckling av värme och kyla för framtidens energisystem. Programmet pågår till den 31 december 2024 och har en ram om 260 miljoner kronor för åren 2018–2024.
Läs mer på 
www.termoinnovation.se.

 

Nyheter