2018-08-07

Att mäta klimatpåverkan från exportsektorn

Sverige har historiskt haft en stor fördel av att tillverka och exportera varor med ovanligt koldioxidsnåla processer. Nu har forskare på Lunds universitet introducerat ett nytt koncept för att kunna mäta klimatpåverkan från exportsektorn kallat comparative carbon advantage.

Mellan 1995 och 2008 bidrog Sverige totalt med en minskning på nästan 590 miljoner ton koldioxid globalt sett, genom att exporterade varor tillverkades med ovanligt koldioxidsnåla processer. Den här mängden koldioxid gäller den besparing som har gjorts för en viss produkt jämfört med om samma mängd och vara hade producerats med hjälp av den genomsnittliga tekniken i världen.

Genom att utnyttja skillnaden i olika länders koldioxidintensitet i olika produktgrupper kan en ökad koncentration av industrier och export leda till ökad välfärd genom minskade globala koldioxidutsläpp.

Det här är forskning som bidrar till att förstå effekten av en effektiv och koldioxidfri elektricitetssektor för att kunna ha en koldioxidsnål tillverkningssektor – en politiskt relevant aspekt med en ökande global handel. En slutsats enligt forskarna vid Lunds universitet är att Sverige och EU behöver stödja och främja sina energiintensiva industrier, eftersom en minskning av de här sektorer i Europa under nuvarande förhållanden skulle innebära en klimatförlust för hela världen.

Läs mer om resultaten från programmet Elmarknadens funktion och roll i samhället EFORIS här: Swedish Comparative Carbon Advantage in World Exports

Nyheter