2023-01-18

Lär dig mer om standarder för elnät – gå med i CIM-nätverket

Vill du få nyheter och lära dig mer om EU:s standarder för elnät? På CIM-nätverkets träffar brukar ett 40 tal personer från företag, myndigheter och universitet utbyta nyheter och erfarenheter. Nästa träff är redan den 9 februari och det finns plats för fler deltagare.

– Standarder kan vara ganska svåra att ta till sig, och det är inte alltid lätt att förstå hur man ska arbeta med dem. Det var därför som CIM-nätverket startades, för att de som är berörda ska kunna utbyta kunskap och erfarenheter med varandra, säger Simon Lindroth från Sweco, projektledare för nätverket.

CIM-nätverket riktar sig till elnätsföretag, myndigheter, leverantörer, universitet och högskolor. Syftet är både att deltagarna både delar med sig av erfarenheter och att tar del av ny kunskap.

Bakgrunden är den hållbara energiomställningen, som kräver att nätet inte överbelastas och att det finns marginaler för fel som kan orsaka elavbrott eller driva upp elpriserna. För att minska risken för detta har det inom EU skapats olika standarder för elnät, som ställer krav på aktörer inom kraftsystemet. Exempelvis handlar ett av kraven om hur utbyte av nätdata ska ske för att säkerställa en säker och effektiv drift av elnätet.

Den europeiska stamnätskoordinatorn ENTSO-E har därför skapat ett paket av standarder, som går under benämningarna CIM, Common Information Model, och CGMES, Common Grid Model Exchange Standard.

CIM-nätverket har sedan en tid tillbaka drivits av Energiforsks program Elnätens digitaliserings och IT-säkerhet men tillhör idag den nya etappen av programmet Elnätens hållbara teknikutveckling och digitalisering. Simon Lindroth driver nätverket tillsammans med Lars-Ola Österlund från Sweco.

Träffarna i nätverket sker två gånger om året med drygt 40 deltagare varje gång. Det är uppskattat både av medlemmar med stor erfarenhet av CIM och av dem med mindre erfarenhet. 

Den 9 februari är det dags för årets första nätverkstillfälle. Vill du delta? Mejla Simon Lindroth.

Klicka här för att höra Simon Lindroth på 1 minut berätta om nätverket.

Läs mer om nätverket här.

 

 

 

 

 

Nyheter