2021-12-08

Nytt forskningsprogram gör verkstad av den svenska vätgasstrategin

Den 26 november presenterade Energimyndigheten förslag till Sveriges vätgasstrategi. Strategin innehåller bland annat mål för vätgasproduktion till 2030 och 2045 och pekar ut flera områden som behöver utvecklas och studeras vidare. Flera av dessa kommer nu Energiforsk och RISE med flera ta vidare i det nystartade programmet Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen.

Programmet har utvecklats tillsammans med bland andra RISE, Sweco, Profu, IVL, DNV och KTH. Målet med forskningssatsningen är att öka kunskapen om vätgasens roll i energi- och klimatomställningen.

- Det känns jättekul att köra igång vår nya systeminriktade satsning på vätgas. Jag tror att den kan bli ett bidrag till att realisera den svenska vätgasstrategin. Programmet har även en viktig funktion som dialogplattform mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor, säger Mattias Wondollek, områdesansvarig på Energiforsk.

Vätgas som en flexibel resurs och smart produktion

Vätgasprogrammet kommer att titta både brett och djupt på frågor kopplade till vätgasens framtida roll i energi- och klimatomställningen, som exempelvis vilka möjligheter och utmaningar det finns att använda vätgasen som en flexibel resurs för elsystemet med allt från säsongslagring till snabb frekvensreglering.

Ett annat exempel är hur vätgas bäst produceras ur ett samhällsekonomiskt perspektiv i förhållande till användningen, där man väger in olika distributionsalternativ och lagringsmöjligheter. Även säkerhetsfrågor, policy och styrmedel är frågor som förväntas hanteras inom programmet som startar i december 2021 och löper i en första etapp om fyra år.

Kompetensutveckling för att främja reglering och affärsutveckling

Energimyndigheten slår i strategin fast att kunskaps- och kompetensutveckling kring fossilfri vätgas är något nytt och delvis okänt för många aktörer. Det finns behov av att stärka kunskapsutbyte mellan berörda aktörer för att främja framväxt av till exempel rationell reglering och affärsutveckling. Det gäller allt från tekniska, ekonomiska och juridiska frågor till mer systemövergripande scenarieanalyser.

- Forskningssatsningen har ett systemperspektiv och ska fokusera på hur resurser kan användas på ett effektivt och hållbart sätt för samhället. Analyserna ger politiker och andra beslutsfattare möjlighet att fatta rätt beslut, säger Johan Sandstedt, forsknings- och affärsutvecklare på RISE och projektledare för Swedish Hydrogen Development Center.

Läs mer om projektet här

 

Nyheter