2017-12-21

Bra trots allt

Jag gick in i det här året med en viss bävan. Donald Trump hade just blivit vald och mycket kändes osäkert. Men glädjande nog har utvecklingen fortsatt åt rätt håll. Energipolitiken både här hemma och i utlandet färgas fortfarande av Parisavtalet.

Den förändring mot fossilfrihet som skett under ett antal år har förstärkts ytterligare, även som det finns en medvetenhet om de utmaningar som vi står inför i energiomställningen. Jag är hoppfull inför framtiden.

Energiöverenskommelsen har skapat bättre förutsättningar för långsiktighet. Diskussionen om kärnkraftens avvecklande är mindre dogmatisk och kunskapen hos de energipolitiska talespersonerna har höjts som en följd av energikommissionens arbete. Det ger förutsättningar för oss i Energiforsk att arbeta med mer komplexa underlag till diskussionen om vilken politik som är lämplig för att styra mot uppsatta mål för att klara övergången.

Men jag tror att energiföretagen behöver öka tempot i innovationsarbetet, och kunna se bortom den pressade ekonomiska vardagen. Affärsnära frågor och projekt med låg risk får inte alltid övertrumfa långsiktighet, risktagande och investering i ny kunskap. För de företag som bejakar förändring finns det goda skäl att se ljust på framtiden. Därför är det glädjande att se ett ökande intresse för att satsa på innovation som en del i att hitta nya affärsmöjligheter.

God jul och ett gott nytt 2018!

Markus Wråke, vd

 

Nyheter