2019-10-11

Nu tar vi emot projektförslag!

Vi uppmuntrar projektutförare inom näringsliv och akademi att fram till den 11 november skicka in projektförslag. Det är även möjligt för andra intressenter till Askprogrammet att skicka in projektidéer utan att ange en tilltänkt projektutförare.

Vi söker framför allt nya projektförslag som pekar på användningen av askors miljönytta för samhälle och regioner. Det gäller både bottenaskor som flygaskor. Projekten ska peka på askornas användningsområden, miljönytta och den industriella symbios som kan åstadkommas när askor återvinns.

Du behöver inte skriva en fullständig projektansökan i det här skedet. Efter ett positivt beslut i styrgruppen kommer du att  kunna anpassa ditt projekt och i så fall ta fram en komplett projektbeskrivning senare.

Mer om utlysningen och om forskningen i Askprogrammet.

Nyheter