2018-02-15

Tung transport– Öppen arena Biodrivmedel för Sverige 2030

Välkommen på ett seminarium som är startskottet för den andra utlysningen i programmet Biodrivmedel för Sverige 2030. Vi hälsar fraktköpare, speditörer och åkerier välkomna att ta del av det senaste om framtidens gasfordon. Den här dagen är också en del i det nordiska samarbetet Biogas2020.

Under dagen kommer de pågående projekten i programmet att presenteras. Därefter följer en öppen arena inför den andra utlysningen i forskningsprogrammet. De inbjudna talarna kommer från de större lastbilstillverkare som alla erbjuder gasdrift i sina tunga fordon. Tillverkare av tunga fordon berättar om sina gasdrivna produkter och några motorforskare sammanfattar den nuvarande forskningen som kan leda till en gasmotor med låga utsläpp och dieselprestanda.

Läs mer om seminarieprogrammet här! 

Nyheter