2018-04-24

Blir svängningar i elnätet värre i framtiden?

–Övergången till ett hållbart energisystem kommer att påverka vårt kraftsystem på olika sätt. Det handlar både om tillfälliga och mer kontinuerliga svängningar i elnätet som kan minska livslängden och i värsta fall skada apparater, säger Susanne Olausson Energiforsk.

En ny artikel från Luleå tekniska universitet och Independent Insulation Group Swedenbeskriver och förklarar hur elnätet påverkas av förnybara energikällor, energieffektivisering och en ökad flexibilitet.

Det handlar om två typer av svängningar i spänning och ström – tillfälliga svängningar vid kopplingar av komponenter som en kabel eller en transformator  och kontinuerliga svängningar som uppstår framförallt på grund av att strömmen som dras av apparater anslutna till nätet avviker från en ideal vågform. De här båda tillstånden kallas också kopplingstransienter och övertoner. Problemet är att för höga nivåer av detta kan leda till en minskad livslängd och att apparater skadas eller fungerar på fel sätt.

Artikeln diskuterar olika förändringar som att ersätta luftledningar med kabel, att helt ersätta konventionell generering med förnybara energikällor och att förändra sammansättningen av last i näten och hur detta kan leda till en förstärkning av både övertoner och kopplingstransienter genom ett elektromagnetiskt fenomen som kallas för resonans.

–Ett exempel på resonans är i vindparker, där vindparkens uppsamlingsnät och parktransformatorn formar en resonanskrets, säger Oscar Lennerhag på Independent Insulation Group som är en av de ansvariga för studien.

Studien ingår i Energiforsks program Risk- och tillförlitlighetsanalys som tar fram nya modeller och beslutsprocesser för riskanalys av distributionsnät för el. Läs mer om forskningsprojektet Beräkningsmetoder för elnät under stor osäkerhet

 

Nyheter