2021-11-30

Marknad för stödtjänster i Skåne

I takt med en ökad andel förnybara energikällor i kraftsystemet ökar också behovet av en marknad för nya stödtjänster som kan skapa stabilitet. En ny rapport från Energiforsk skissar ramarna för hur utvecklingen av energimixen kan se ut i Skåne och elprisområde fyra.

Resultaten kommer från en pilotstudie som har kvantifierat behovet av systemtjänster för kraftsystemet i Skåne och gjort ett försök att sätta ett värde på hur stor marknaden kan bli.

–Vi hoppas att projektets resultat ska bidra till att nödvändiga stödtjänster införs snarast möjligt, säger Ola Solér, projektansvarig Region Skåne.

De flesta scenarier visar att kraftsystemet i Skåne kommer att bli mer beroende av handel med kringliggande regioner. För att kunna bibehålla ett uthålligt elsystem bör man införa stödtjänster för reaktiv effekt och säkerställa en fortsättning av den strategiska produktionsreserven.

Hur stamnätet utvecklas behöver analyseras närmare enligt pilotstudien. Och eventuellt behöver man säkerställa så kallad ödrift i de större tätorterna i Skåne.

Resultaten av studien visar också att storleken på icke frekvensrelaterade stödtjänster uppskattas till mellan 100 och 200 miljoner kronor per år. Rapporten heter Att kvantifiera storleken på marknaden för icke frekvensrelaterade stödtjänster och underlagsrapporten Power outlook and security of supply in Region Skåne.

Nyheter