2022-06-16

Hur påverkas sulfatmassabruk av talloljerester i spjälkvätska?

Rester av tallolja i spjälkvätska kan minska inkruster i svartlutsindunstare vid sulfatmassabruk, något som skulle leda till minskad påverkan på brukens kapacitet och drift.

Många sulfatmassabruks kapacitet och drift påverkas av inkruster i svartlutsindunstarna, vilket innebär att kristaller bildas på värmeytorna och stör processen.

Inkrusterna bildas vanligtvis av natrium, karbonat och sulfat, där påväxten kan vara mycket snabb och öka i stor omfattning på bara några timmars tid eftersom svartlut innehåller höga halter av dessa joner.  

Många bruk upplever dock att inkrusteringen minskar när spjälkvätska, restsyran från talloljekokeriet, tillsätts till de indunstningsapparater som har problem.

En studie gjord inom Energiforsks skogsindustriella program har därför undersökt om det är rester av tallolja i spjälkvätskan som orsakar minskningen. 

Studiens slutsats är att både tillsats av tallolja och spjälkvätska (som renats från tallolja) påverkade kristallisationsförloppet samt kristallernas struktur och sammansättning. Det gick därför varken att direkt avslå eller fastslå den ursprungliga hypotesen att det är tallolja som orsakar den inkrusthämmande effekten.  

Att fett- eller hartssyror, samt alternativt joner av Ca (som finns i höga halter i spjälkvätska), på något sätt påverkar kristallisationen ses dock fortfarande som troligt. Joner av Ca har tidigare visat sig påverka kristallisationen av Na-CO3-SO4-salterna.  

– ­Rekommendationen till bruken är att hålla koll på dessa komponenter när de utreder processproblem, säger Erik Karlsson, huvudprojektledare. 

Projektet har genomförts av RISE med Erik Karlsson som huvudprojektledare, tillsammans med Anna Jensen och Per Törngren. 

 

Läs rapporten

Nyheter