2019-04-18

Askgranuler ger näring till skogen

Stockholm exergi producerar en stor volym aska varje år när skogsbränslen används för el- och värmeproduktion. Nu görs askan om till granuler som är lätt att sprida med helikopter eller markspridare så att askan återförs och ger näring till skogen.

Svensk Skogsgödsling/Ecofor AB har byggt en pilotanläggning för granulering av biobränsleaska med stöd av Stockholm Exergi, Hofor och Energimyndigheten. I pilotanläggningen som består av tre stycken containrar, produceras granuler av två ton aska i timmen.

–För Stockholm Exergi är det här ett oerhört bra sätt att ta rätt på askorna som vi producerar. Jag ser bara fördelar med det här projektet, nu blir det lättare att återföra askan till skogen där den gör nytta och vi slipper fundera på lösningar för att bli av med askan, säger Harald Svensson på Stockholm Exergi.

Näringsbalansen återställs

För att skogen inte ska gå miste om näringsämnen måste näringsbalansen återställas efter att grot tagits ut från skogen. Enligt Stefan Anderson på Skogsstyrelsen är det bra för skogen att ta ut grot eftersom det underlättar markberedning och gör det möjligt att tidigarelägga föryngring av skogen, men återföringen av aska behövs:

–Om man inte återför aska efter grotuttag finns det en risk för minskad långsiktig produktionsförmåga samt försurning av bäckar och sjöar. Skogsstyrelsen rekommenderar tre ton aska per hektar och tioårsperiod.

Spridning av aska

Askgranulerna kan lätt spridas med helikopter eller med hjälp av olika typer av markspridare. Daniel Glimtoft på Ecofor har arbetat länge för att få fram den ultimata mixen av granulen.

–Efter en lång rad försök har vi nu fått fram en riktigt bra form av granuler som innehåller mindre än 15 procent vatten. Askgranulerna kan spridas direkt eller förvaras en längre tid innan de sprids. I skogen löser granulerna upp sig långsamt, så att näringen tillförs under en lång period. Nu har jag inlett ett forskningsprojekt för att hitta ännu bättre sätt att sprida granulerna på med hjälp av ett speciellt spridningsaggregat som ska kunna användas med flera olika typer av fordon och som skall kunna kombinera askåterföring med kvävegödsling.  

Helena Sellerholm är ansvarig för Energiforsks forskningsprogram kring aska.

–Skogsstyrelsen är väldigt engagerade i våra projekt om askåterföring. Jag skulle gärna se liknande engagemang från flera myndigheter i våra forskningsprojekt!

Läs om Energiforsks Askprogram och de projekt projekt och resultat som finns där. 

 

 

 

Nyheter