2019-09-11

Energiomställning för evigt?

– Energiomställningen kommer att pågå för evigt om vi inte accelererar utbyggnaden av grön energi. Just nu räcker inte investeringarna ens till för att täcka ökande efterfrågan, säger Laszlo Varro, chefsekonom på International Energy Agency (IEA).

IEA är en tung röst när regeringar utformar sin energipolitik, och det gick inte att missförstå allvaret i budskapen som Varro gav vid ett fullsatt lunchseminarium på Energiforsk. IEA:s analyser pekar på att oavsett framtidsscenario så måste världen investera mycket pengar i energi och infrastruktur, men det finns ett viktigt vägskäl:

 – Antingen måste vi investera mer i ren energi och energieffektivisering, eller så måste vi lägga lika mycket pengar på att utvinna mer olja, kol och gas. Skillnaden i kostnad för samhället är försumbar, men det är förstås olika vinnare och förlorare beroende på vilken strategi man väljer.

IEA:s analyser visar att sedan 2015 har byggnationen av ny kolkraft visserligen minskat kraftigt, men eftersom befintliga anläggningar är i drift länge så ökar ändå kolkraften totalt i världen fortfarande.

 – Ökade investeringar i forskning är också kritiskt. Dagens framgångar för sol- och vindkraft hade inte kommit utan de stora satsningar som gjordes för flera decennier sedan. Här släpar energibranschen långt efter andra, fortsätter Varro.

 Varro pekade också på att det går att nå klimatmålen utan kärnkraft, men det blir väsentligt lättare om man behåller befintliga reaktorer så länge som möjligt. Det är också en relativt billig åtgärd, medan däremot har ny kärnkraft svårt att hävda sig.

 – Sannolikheten för att en privat investerare i Europa idag skulle finansiera ny kärnkraft är noll, tror jag. Erfarenheten av de senaste projekten i Europa är katastrofal, framförallt på grund av dålig projektledning och mycket höga kostnader.

 Varro menar att Sverige idag har en politik som, även om det inte sägs explicit, i praktiken innebär en avveckling av kärnkraften.

 – Det är förstås helt OK, bara man vet vad man gör och förbereder sig för den situation som då uppstår.

Under frågestunden kom utformningen av elmarknaden upp. Här tror Laszlo Varro att Sverige är ett av få länder i Europa där ”energy-only” kan fungera även i framtiden, men att det inte är säkert. Och i de allra flesta länder i Europa förväntar han sig någon form av kapacitetsmekanismer för att säkerställa elsystemets funktion.

 Ladda ner Laszlo Varros presentation

Nyheter