2017-04-12

Vi söker nya projekt om bränsleceller

Programmet Teknikbevakning bränsleceller ska ge en objektiv och uppdaterad bild av forsknings- och utvecklingsläget inom bränslecellsområdet. Vi söker nu projekt kring teknik- och omvärldsbevakning av bränsleceller och nya forsknings- och utvecklingsstudier.

Vi sprider också information om bränsleceller från omvärlden till svenska intressenter. En del av programmet innefattar att genomföra särskilt riktade teknikbevakningsprojekt och forsknings- och utvecklingsstudier som kan bidra till att utveckla forsknings- och utvecklingsaktiviteter inom området. Vi öppnar nu för nya projektförslag genom en öppen utlysning. 

Projektansökningar tas emot löpande men samlas upp för bedömning vid några tillfällen per år. Vi använder ett så kallat tvåstegsförfarande för bedömning av samtliga projektförslag. Sista ansökningsdag är den 10 maj för att komma med i ett första bedömningstillfälle.

Välkommen med din ansökan! 

Läs mer om utlysningen här! 

Nyheter