2024-06-14

Nytt projekt undersöker PD-aktivitet i elnätet: ”Kan handla om miljardbelopp i besparingar för svenska elnätsägare”

50 000 svenska nätstationer kan drabbas av förtida funktionsfel orsakade av elektriska urladdningar, partial discharge, PD. Ett Energiforskprojekt ska undersöka grundorsakerna till PD-aktivitet, varför det är så utbrett och vad som kan göras för att förebygga det i framtiden.

– Vi har stora problem i branschen. Idag hanterar vi akuta lösningar när kunder blir utan ström eller när nätstationernas problematik gått så långt att det kostar miljardbelopp att reparera eller i värsta fall byta ut hela stationen. Jag hoppas att det här projektet ska hjälpa branschen bli mer proaktiv, säger Peter Ipsen på Eon som har varit med i referensgruppen för projektet.

I svenska elnätet finns nästan 200 000 nätstationer. Det finns mycket starka indikationer på att många av dessa, potentiellt 50 000 stationer kommer att drabbas av funktionsfel i förtid på grund av fel i design, felmontage eller felaktiga materialval.

En metod för att upptäcka dessa fel, kallad partial discharge, PD, använder koronasensorer för att identifiera ljusblixtrar eller urladdningar. Det kan exempelvis vara skarvar, avslut och skador som ännu inte skapat kabelhaveri, men som utgör en stor risk som kan leda till att teknisk och ekonomisk livslängd blir signifikant reducerad. Detta kan också innebära en arbetsmiljömässig risk för reparatörer eller andra som arbetar vid nätstationen. I dagsläget kan reparationsarbetet innebära risk för skador från el, syra och sot från till exempel skador på elledningar.

Projektet Studie av orsaker till Pd-aktivitet i nyare nätstationer, som bedrivs inom Energiforskprogrammet Underhåll av elnät, ska kartlägga och analysera statusen på nätstationerna genom befintliga databaser och nya undersökningar. Syftet är att identifiera grundorsakerna till PD-aktivitet och därigenom ta fram åtgärder; något som kan leda till miljarder i kostnadsbesparingar för Sveriges elnätsägare.

– Det är viktigt att öka kunskapen i branschen. Vi behöver mer forskning för att förstå hur mycket tid vi har på oss för att agera proaktivt. Handlar det om tre månader, sex månader, eller bara två veckor innan åtgärder behöver göras? Detta vet vi inte idag, säger Peter Ipsen och tillägger:

– Vi behöver också mer kunskap om hur vi bygger säkra, hållbara nätstationer i framtiden som inte äventyrar kundernas elförbrukning, men som också är arbetsmiljömässigt säkra att arbeta vid.

Nyheter