2020-03-18

Spännande erfarenheter från energiomställningen

Elkraftbranschen samlas för att ta del av erfarenheter av lokala energisystem, laddrobotar för batterifärjor och nya strategier för nätplanering, här ombord på en batteridriven färja.

I början av mars arrangerade Industrinätverket Elkraft ett seminarium ombord på den batteridrivna färjan Tycho Brahe där deltagarna visades runt bland battericontainers, transformatorer och styrhytt. Maskinchef Henrik Fald Hansen berättade engagerat om arbetet, som inleddes 2014, med att bygga om färjan och ställa om till batteridrift. Idag är det betydligt tystare, både i maskinrummen och i havet under färjan, vilket redan haft positiva effekter på det marina livet.

Magnus Sjunnesson från Öresundskraft berättade om hur elnätsbolag, kund och leverantörer samverkat i arbetet med att ansluta de snabba och effektintensiva laddstationerna för färjan. I en kontinuerlig dialog har kravställningar kring olika parametrar för driften av anläggningen arbetats fram. Därefter informerade Jörgen Karlsson och Tomi Kautonen från ABB om hur 10 MW-laddrobotar fungerar, och hur arbetet med att planera och bygga dem gått till.

Under seminariets andra dag berättade Göran Hamlund från Elinorr om hur 17 lokalnätsföretag i en gemensam satsning tagit fram en ny strategi för nätplanering, kallad Strategin för Öppna Elnät. Strategin bygger på ett kontinuerligt arbete med att jämföra olika scenarier för hur energiomställningen utvecklas, att ta ett helhetsgrepp kring de verksamheter som påverkas och att identifiera gemensamma åtgärder som behöver prioriteras. Elinorr och Energiforsk planerar att samarbeta kring det vidare arbetet med strategin.

Rickard Andrén från E.ON guidade deltagarna genom den spännande historien om hur den lilla skånska byn Simris engagerades i att bli ett lokalt energisystem. Var femte vecka ställer byn om till ödrift, och är självförsörjande på elkraft. Lokala energilager och efterfrågeflexibilitet kompenserar för den väderberoende förnybara energiproduktionen, och gör det så bra att både frekvens och spänning är stabilare än tidigare.

Slutligen informerade Anna Wolf från Power Circle om deras forskningsprojekt, som utvärderar erfarenheter och kostnadseffektivitet i valet mellan att installera lokala energilager eller förstärka elnätet. Forskare, branschaktörer och analytiker arbetar gemensamt med att sammanställa erfarenheter från Sverige och Norge, utvärdera branschens kunskapsbehov och incitament, samla in mätdata och göra fallstudier och simuleringar. Preliminära resultat visar på goda exempel i Norge, där högre incitament har införts, och att det ofta finns drivkrafter hos elnätsföretagen som behöver förankras i hela organisationen för att nå fram till ett lyckat projekt. Power Circles projekt kommer att slutrapporteras senare i vår.

Mer om Industrinätverket Elkraft

 

Nyheter