Program

Solforskningscentrum Sverige, Solve

Solve är ett konsortium av universitet, företag och organisationer som genomför forskning i samverkan för att bidra till en snabb expansion av solenergi i det svenska elnätet.

Målet med Solve är att ta fram kunskap som främjar och upprätthåller utbyggnaden av solenergi i Sverige och att sprida den kunskapen i det breda nätverket av aktörer inom området.

Solve är ett av 11 nya kompetenscentrum som stöds av Energimyndigheten. Centret bygger på samverkan mellan sex svenska universitet samt cirka 50 företag och organisationer. Våra partners har en rad olika roller inom utbyggnaden av solel i Sverige och Nordeuropa.

Forskningsprojekten i Solve är uppdelade i sju teman, med fokus på olika aspekter av utbyggnaden av solel i det svenska energisystemet, från avancerad teknik och systemaspekter till kombinationer av solenergi med jordbruksmark och energilagring.

Du hittar mer information om dessa teman och kontaktuppgifter till ansvariga forskare i menyn ovan. Länk till Solves huvudsida på Uppsala Universitet

Hänt inom programmet

IVA lyfter fram Solve

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) lyfter fram forskningsprojekt inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. I år har IVA listat 79 forskningsprojekt som bedöms ha stor potential att komma till stor nytta för samhället. Solforskningscentrum Sverige, Solve, finns med på listan!

17 maj 2023


Allt fler solcellsparker byggs

Intresset för solcellsparker ökar snabbt i Sverige. För att kunna hantera förfrågningar och ha en bra planering kring solcellsparker arrangerade Länsstyrelsen i Dalarna och region Dalarna nyligen ett webbinarium i samarbete med Solforskningscentrum i Sverige, Solve.

15 maj 2023


Solve och Nobelsymposium nr 191

Solve var i början på maj värd för Nobelsymposium nr 191: Efficient Light to Electric Power Conversion for a Renewable Energy Future. Nobelsymposier arrangeras 1-2 gånger per år inom de vetenskapsgrenar där Nobelpris delas ut.

9 maj 2023


Solcellsparker i Dalarna

Nu bjuder Tema 7 in till en halvdag om solcellsparker. Tema 7 inom SOLVE jobbar med att ta fram de bästa möjligheterna för en smart, hållbar och snabb utbyggnad av solenergi i Sverige.

21 mar 2023 - Sol och vind


Aktuell konferens i Västerås om solceller i Sverige

Konsortiet Solelforskningscentrum Sverige (SOLVE), som startade 2022, tar i forskningsprojekt fram kunskap som främjar och upprätthåller tillväxten av solcellsmarknader i Sverige. Den 23-24 maj arrangerar Mälardalens universitet en konferens för medlemmar i SOLVE med föredrag, temadiskussioner och studiebesök.

21 feb 2023


Energiforsk och nya kompetenscenter

Kompetenscentrum är ett av verktygen i Energimyndighetens portfölj av forsknings- och innovationsinsatser. Energiforsk är med i två av de elva kompetenscenter som Energimyndigheten nu har beviljat medel till, nämligen Svenskt centrum för hållbar vattenkraft och Solforskningscentrum Sverige (Solve).

20 dec 2021


Visa fler nyheter

Ansvarig

Marie Kofod-Hansen
08-677 27 57

Solves hemsida

Du hittar mer information om programmet på Uppsala Universitets hemsida.

Akademiska partners

Uppsala universitet (koordinator)
Högskolan Dalarna
Karlstads universitet
Mälardalens universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Research Institutes of Sweden

Partners inom industri och offentlig sektor

Air by Solar
CGI Sverige AB
Checkwatt
CTEK Sweden AB
Ellevio
Elsäkerhetsverket
Energiforsk och Svensk Solenergi
Energikontoren i Sverige
EON
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
European Energy
Evolar AB
Filipstads Energinät AB
Glava Energy Center
Heby kommun
Hemsö
Herrljunga Energi
Herrljunga kommun
Jämtkraft
Karlstad El och Stadsnät
Karlstad Energi AB
Kraftpojkarna
Lindab
Linköpings kommun
Lokalförvaltningen Göteborg
Luleå Energi
Midsummer AB
Näckåns Energi AB
Next2Sun
Region Dalarna
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västmanland
Sala-Heby Energi Elnät AB
Solkompaniet
Soltech Energy Sweden AB
Sticky Solar Power AB
STUNS Energi
Sustainable Business Partner
Svea Solar
Svensk solenergi
Svenska kyrkan
Teknik i Väst AB
Tekniska Verken Linköping nät AB
Ulricehamns betong AB
Uppsala kommun
Vasakronan
Vattenfall