2023-11-22

Svenska kyrkan tror på solel

Kila församlingshem i Säffle pastorat har integrerade solceller över hela taket.

Svenska kyrkan förvaltar ett stort antal byggnader och stora markarealer runt om i Sverige och vill gärna vara med och bidra till utbyggnaden av solceller. Ett problem är dock att få tillstånd att placera solceller på kyrkorna.

– Våra församlingars klimatpåverkan ska fortsätta att minska och det ska märkas att andlighet och hållbarhet hör ihop, säger Magdalena Boork som är nationell energisamordnare i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan bidrar idag till produktion av förnybar el genom egenproduktion av sol- och vindkraft , men också genom att hyra ut mark till vind- och vattenkraftsproduktion. En del kyrkor och andra fastigheter använder solpaneler för egen energiförsörjning och för försäljning till elnätet. Många kyrkor värms med el, ofta i kombination med värmepumpar, några värms med fjärrvärme, och några få fortfarande med olja. Intresset för solel är väldigt stort ute i församlingarna, berättar Magdalena Boork:

– Solel är ett kraftslag som många kan relatera till. Det är också en principfråga och en stolthet i att ta hand om jordens resurser. Det handlar om att ta ansvar för Skapelsen. Många församlingsbor är väldigt intresserade av investeringar och teknik för solel.

Det finns många tak i syd/nordlig riktning på kyrkor över hela Sverige. Tak som skulle fungera bra för solceller, men Länsstyrelsen säger nej på grund av höga kulturella värden, berättar Magdalena Boork:

– Vi behöver ju värma upp våra kyrkor på ett hållbart sätt. Jag har förståelse för höga kulturella värden, men kyrkorna måste kunna fungera även i vår moderna tid. Det är mycket lättare att få tillstånd för solceller på andra byggnader - och de allra flesta av Svenska kyrkans byggnader är inte kyrkor. Vi uppmuntrar därför församlingarna att börja med solceller på andra byggnader än just kyrkor, till exempel församlingshem. Jag hoppas på fortsatt utveckling av byggnadsintegrerade lösningar som gör att solcellsanläggningar kan smälta in bättre i olika miljöer, inklusive kulturmiljöer.

Svenska kyrkan jobbar för att minska sin miljöpåverkan och bidra till ökad hållbarhet. Församlingar och pastorat får stöd på miljöområdet genom utbildningsmaterial, ramavtal, fastighetsstöd och Miljödiplomering - kyrkans miljöledningssystem som inkluderar teologisk reflektion.

För Svenska kyrkan är alla människors rätt till ett värdigt liv en viktig värdegrund. Många produkter och deras leverantörskedjor innebär risker för kränkningar av mänskliga rättigheter. Det gäller även för solcellsindustrin. Att vara med i kompetenscenter Solve är viktigt och ger en bra grund för att få kunskap och bidra till forskning som kan göra skillnad:

– Vi har lämnat förslag på två projekt som handlar om mänskliga rättigheter i solcellsbranschen. Det kisel som används i solceller kommer ofta från länder där en del av produktionen baseras på statligt tvångsarbete. Det är mycket svårt för inköpsorganisationer som vill agera ansvarsfullt. Därför vill vi bidra till att klarlägga hur leveranskedjan ser ut och varifrån det är möjligt att investera i solceller som är framställda på ett socialt hållbart sätt.

Tema 7 inom kompetenscenter Solve fokuserar på solcellers hållbarhet, sett från ett livscykelperspektiv, för att underlätta beslutsfattande för aktörer inom hela värdekedjan. Nu inleds arbetet med att starta upp flera projekt med inriktning på social hållbarhet.

– För oss är det viktigt att vara med och bidra till energilösningar som fungerar både för klimatet och som en del i ett socialt hållbart samhälle.

 

Läs mer om Solforskningscentrum Solve

 

 

 

Nyheter