Program

Framtidens elmarknadsdesign, FemD

Det här är forskning som tar fram ny kunskap om hur elmarknaden bäst ska designas för att fungera så effektivt som möjligt när förutsättningarna för elsystemet förändras.

En omfattande introduktion av vind- och solkraft, kapacitetsbegränsningar i elnäten, en kraftigt ökande elanvändning och en ökad integration av de nationella elmarknaderna i Sverige, Norden och stora delar av övriga Europa leder till stora förändringar av elsystemet. Då är det är inte självklart att nuvarande marknadsdesign är den mest ändamålsenliga och effektiva. Hur den framtida elmarknaden ska utfomas påverkas av en rad faktorer som kapacitetsbegränsningarna i elnäten, utvecklingen av nya teknologier för lagring av el, ”smarta” elnät, elmarknadens allt större geografiska utbredning och internationella integration. 

I den här forskningssatsningen kommer vi att visa hur elmarknaden kan utformas för att bäst bemöta nya krav och förändrade villkor.

Hänt inom programmet

Energisäkerhet i Östersjöområdet

Rysslands krig i Ukraina har påverkat energihandeln med Europa, men hur beroende är Östersjöregionen av Ryssland som elleverantör?

1 sep 2023


Pressmeddelande: Energiomställningen kräver att elmarknaden reformeras

Regelverken på elmarknaden behöver reformeras om Sverige ska klara energiomställningen. Incitamenten för investeringar i ny elproduktion behöver förtydligas, annars ökar risken för elavbrott och att elproduktionen inte byggs ut tillräckligt, enligt en ny rapport från Energiforsk.

6 dec 2022 - Energisystem


Elnätföretagens framtida roll

Elmarknaden och elnätet står inför stora förändringar. Det behövs nya kunskaper hos både aktörer och beslutsfattare för att ta vara på nya affärsmöjligheter, men också en beredskap för att tackla oförutsedda problem.

7 mar 2022


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Stefan Montin
08-677 ​27 59