Program

Framtidens elmarknadsdesign, FemD

Det här är forskning som tar fram ny kunskap om hur elmarknaden bäst ska designas för att fungera så effektivt som möjligt när förutsättningarna för elsystemet förändras.

En omfattande introduktion av vind- och solkraft, kapacitetsbegränsningar i elnäten, en kraftigt ökande elanvändning och en ökad integration av de nationella elmarknaderna i Sverige, Norden och stora delar av övriga Europa leder till stora förändringar av elsystemet. Då är det är inte självklart att nuvarande marknadsdesign är den mest ändamålsenliga och effektiva. Hur den framtida elmarknaden ska utfomas påverkas av en rad faktorer som kapacitetsbegränsningarna i elnäten, utvecklingen av nya teknologier för lagring av el, ”smarta” elnät, elmarknadens allt större geografiska utbredning och internationella integration. 

I den här forskningssatsningen kommer vi att visa hur elmarknaden kan utformas för att bäst bemöta nya krav och förändrade villkor.

Ansvarig

Stefan Montin
08-677 ​27 59