2022-03-07

Elnätföretagens framtida roll

Elmarknaden och elnätet står inför stora förändringar. Det behövs nya kunskaper hos både aktörer och beslutsfattare för att ta vara på nya affärsmöjligheter, men också en beredskap för att tackla oförutsedda problem.

Bo Diczfalusy, Bodiz Consulting, och Karin Widegren, Widegren Energy har analyserat elnätsföretagens roll på den framtida elmarknaden. Rapporten Spindlarna i nätet har tagits fram på uppdrag av Energiforsk i dialog med en panel bestående av forskare och företrädare för branschen.

– Vi ser att nätföretagens traditionella roller utmanas, säger Bo Diczfalusy. I den rapport vi har tagit fram diskuterar vi dels hur företagens roller behöver förändras för att möta utvecklingen på marknaden och vilka hinder som finns för såna förändringar.

En av rapportens viktigaste slutsatser är att det även i framtiden behöver finnas en tydlig gränsdragning mellan monopolverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet. I rapporten lämnar forskarna elva förslag som syftar till att ta fram ny kunskap och ge nätföretagen en uppfattning om hur deras roller måste förändras.

Nyligen genomfördes ett webbinarium i Energiforsks regi om elnätföretagens roll.  

­– En av slutsatserna på webbinariet var att det behövs mer forskning på området, något som vi också poängterar i rapporten. Viktiga forskningsområden är bland annat koordinering och systemdrift mellan de svenska nätföretagen på alla nivåer, avslutar Bo Diczfalusy.

Rapporten Spindlarna i nätet

Presentationer och inspelning från webbinariet

Nyheter