Rapport

Spindlarna i nätet

Hur elnätet och elmarknaden utvecklas och används spelar en central roll i omställningen av energisystemet. Just nu förändras elmarknaden i snabb takt då efterfrågan växer, och vi ser stora svängningar i produktion, konsumtion och elpriser. I den här rapporten analyseras elnätföretagens framtida roll.

Vi står i början på en omfattande förändringsprocess för elsystemet, som ingen med säkerhet kan förutse slutet på. Den processen kan leda till att oförutsedda problem uppstår, men också till nya affärsmöjligheter. Tydligt är att förändringarna ställer krav på ny kunskap, både hos marknadens aktörer och hos beslutsfattare.

Slutsatsen av analysen är att det även i framtiden behöver finnas en tydlig gränsdragning mellan monopolverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet. Men vad som är en effektiv gränsdragning är inte givet och beror på hur tekniken utvecklas, vilka tjänster som efterfrågas och hur konkurrensmässig den oreglerade marknaden är.

Nyheter

Ny rapport om elnätens automatisering - mänsklig tillit i fokus

Har svenska hushåll tillit nog för att hantera den genomgripande förändring av samhället som det skulle innebära att implementera smarta elnät?

27 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Fyra år av forskning på en dag – konferens om hållbar vattenkraft

Hur ställer vi om vattenkraften till moderna miljövillkor? Det var temat på slutkonferensen för Vattenkraftens miljöforskningsprogram.

23 jun 2022 - Vattenkraft


Markus Wråke till regeringens nya elektrifieringsråd

Regeringen har som en del av Elektrifieringsstrategin tillsatt ett elektrifieringsråd som ska stödja regeringens arbete med att genomföra den nya strategin. En av de utsedda ledamöterna är Energiforsks vd Markus Wråke.

23 jun 2022


Näringspellets av slam och aska sluter kretslopp och skapar cirkulär ekonomi

Att producera näringspellets av skogsindustriella restprodukter kan sluta kretslopp och skapa möjligheter för en cirkulär ekonomi.

22 jun 2022


Banbrytande övervaknings- och skyddsmetoder för lindningskopplare revolutionerar elbranschen

Övervaknings- och skyddsmetoder för lindningskopplare (on-load tap changers/OLTC), kan förutsäga och minimera oplanerade avbrott och säkerställa avbrottsfri strömförsörjning.

20 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2022:844

Författare

Bo Diczfalusy och Karin Widegren