Program

EU-projektet CoordiNet

Bristen på kapacitet i det svenska elnätet är ett stort problem. Övergången från fossila bränslen till eldrift i industrin och i samhället i stort har ökat kraven på elnätet. Det finns ett stort behov av ökad kapacitet och de svenska demonstrationerna i CoordiNet ska hitta lösningar på den effektbrist som finns på olika platser i det svenska elnätet.

Just nu växer efterfrågan på el fortare än vad elnätskapaciteten hinner byggas ut. Bakom den förändringen ligger nyindustrialisering, ett historiskt högt bostadsbyggande samt ökad elanvändning för en fossilfri transportsektor och industri. EU-projektet CoordiNet siktar på att använda dagens elnät smartare. 

I projektet ingår Spanien, Grekland och Sverige med sammanlagt 23 aktörer och en budget på 150 miljoner kronor. I Sverige drivs arbetet främst av Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska Kraftnät. Vi har demonstrationsanläggningar med lokala marknadsplatser för flexibilitet i fyra områden – Uppland, Gotland, Skåne och Västernorrland/Jämtlands län.

 

Hänt inom programmet

Framtidens energimarknadsdesign

Anpassningar för framtidens energimarknadsdesign är temat för CoordiNets tredje Stakeholder Forum den 25 november. Mötet är ett hybridevent som hålls från Bryssel, men du kan också följa det via länk!

21 okt 2021 - Trygg elförsörjning


Mötesplats för flexibilitetsmarknader

Vad finns att lära av de svenska demonstrationerna i CoordiNet och hur ser prissättning ut i ett system dominerat av förnybar elproduktion? Det är frågor som diskuteras under ett webbinarium den 18 november.

8 okt 2021 - Trygg elförsörjning


Lovande koncept på Gotland

På Gotland testades under våren 2021 en peer-to-peer marknad, det vill säga en nätverksmodell där två flexibilitetsleverantörer handlar med varandra.

30 jun 2021


Demonstrationer under förra vintern

Den svenska demon i projektet CoordiNet har nu kört sin andra lyckade vinter. Under konferensen CoordiNet forum 6 presenterades hur testerna på de olika demoplatserna har gått.

29 jun 2021


Bli flexibilitetsleverantör nästa vinter

Nu finns det möjlighet att medverka som flexibilitetsleverantör under den sista vintern i EU-projektet CoordiNet. Fram till den 12 augusti pågår utlysningen för den svenska demon i projektet.

28 jun 2021


CoordiNet front runner inom digitalisering på IEA:s webbinarium

CoordiNet presenterades som ett projekt i framkant när det internationella energiorganet IEA tidigare i år arrangerade ett webbinarium inom digitalisering av energisystem.

12 maj 2021


Nu höjs effekten på de svenska flexmarknaderna!

Missa inte CoordiNet-forum som Energimyndigheten arrangerar torsdagen den 6 maj mellan 9 och 12.

12 apr 2021 - Trygg elförsörjning


Allt du vill veta om de svenska demonstrationerna

En ny rapport om den svenska demon har nu publicerats på EU-projektet CoordiNets officiella hemsida. Där finns allt om de svenska demonstrationerna av flexibilitetsmarknader som nu genomförs i Sverige.

15 mar 2021 - Trygg elförsörjning


Här visas plattformen i den svenska demon

CoordiNets svenska demoledare Yvonne Ruwaida bjöd i veckan in till en visning av den plattform som har utvecklats för flexibilitetsmarknaden. Först introducerades gränssnittet som flexibilitetsleverantörerna använder, där de erbjuder sin tillgängliga flexibilitet.

18 feb 2021 - Trygg elförsörjning


Välkommen Rebecca!

Vi fortsätter stärka vårt lag, Rebecca Samuelsson är Energiforsks senaste kollega. Med en master i hållbara energisystem och en bakgrund i gasbranschen ska Rebecca jobba med projekt inom gasforskning och med det EU-finansierade innovationsprojektet CoordiNet.

24 nov 2020 - Trygg elförsörjning


Med ansvar för europeisk energiplattform

Mats Nilsson är ny medarbetare på Energiforsk. Han börjar med att arbeta i innovationsprojektet CoordiNet som i samverkan med en rad olika aktörer i Europa ska lösa effektbristen genom en smartare användning av elnätet.

12 feb 2019


Nytt samarbete för att lösa effektbristen

Energiforsk deltar i ett samarbete med Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska kraftnät i EU-projektet CoordiNet. Syftet är att hitta lösningar på den effektbrist som finns på olika platser i det svenska elnätet.

19 sep 2018


Visa fler nyheter

Ansvarig

Rebecca Samuelsson
08 - 677 27 12

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från CoordiNet och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.