2021-12-13

Möte med CoordiNets intressenter

I slutet av november hölls det tredje stakeholder forum i CoordiNet vars mål är att använda elnätet smartare och att definiera en rad produkter och tjänster för den europeiska flexibilitetsmarknaden.

Mötet hölls som ett hybridmöte där de flesta deltagarna var med online medan en mindre grupp sågs på plats i Bryssel. Efter en inledande presentation av projektet presenterade Rebecca Samuelsson från Energiforsk det pågående arbetet med att ta fram en färdplan för den europeiska elmarknaden. Rebecca, som leder arbetspaketet kring projektets slutsatser, bad också deltagarna att vikta olika delar av projektet genom en virtuell omröstning  

Demoprojekt i Spanien, Grekland och Sverige
Ledarna för den spanska demonstrationen beskrev fördelarna med de plattformar som de implementerat och de erfarenheter de haft av aggregering. Ledaren för den grekiska demon delade med sig av lärdomarna från sina två grekiska pilotprojekt som handlar om timing av marknaden.

Yvonne Ruwaida från Vattenfall Eldistribution som leder den svenska demon, diskuterade tillsammans med Magnus Lindén från Svenska Kraftnät erfarenheterna att få med sig och engagera kunder som vill bli leverantörer av flexibilitetstjänster.

Slutresultat nästa sommar
Mötet gav många nya och intressanta lärdomar om hur man kan engagera flexibilitetsleverantörer, vilket är en av flera frågor som projektet fortsätter jobba med innan de slutliga resultaten presenteras i sommar. 

CoordiNet kommer under våren 2022 att ha en rad webbinarier och andra event för att utbyta erfarenheter och förankra resultat från projektet. Slutkonferensen hålls i Bryssel den 16 och 17 juni nästa år.

 

 

Nyheter