2020-08-12

Gigantiskt webbinarium om högspänd elkraft

Under två veckor i månadsskiftet augusti-september arrangerar den internationella organisationen CIGRE ett omfattande webbinarium som handlar om produktion, överföring och distribution av högspänd elektrisk energi.

Den här digitala konferensen är en ersättning för den stora kongress som CIGRE normalt genomför vart annat år i Paris. Det innebär att årets session inte kommer att bestå av föreläsningar i plenum, forskare som presenterar sina resultat i diskussionsgrupper och inte heller någon posterutställning eller studiebesök. Mer om program och anmälan här! 

I stället satsar man på poster sessions där deltagarna ska ha läst varje uppsats i förväg och där endast förutbestämda frågor diskuteras. Därför uppmanas forskarna att hålla sig till en begränsad lista av ämnen som listas i dokumentet Preferential Subjects.

Kvinnor i tekniken

I år är det också fokus på att inspirera och lyfta fram mångfaldsfrågan och de kvinnliga forskare som finns inom elteknik. Det gör man bland annat genom CIGRE Women in Engineering Forum som genomförs den 28 augusti klockan 14 – 16. Här välkomnas både kvinnor och män att anmäla sig: Women in Engineering

CIGRE 100 år

I augusti nästa år kommer CIGRE att fira hundraårsjubileum i Paris. Organisationen bildades 1921.

Läs mer om det svenska arbetet i CIGRE

Nyheter