2017-11-13

Asoos Rasool med stort engagemang för FoU

Vid senaste mötet i Energiforsks forskningsråd för elnät, vindkraft och solel valdes Asoos Rasool från Mälarenergi till ny ordförande. Rådet är energibranschens arena för diskussioner, prioriteringar och beslut om finansiering av gemensam FoU.

–Vi värdesätter Asoos gedigna engagemang för forskning och utvecklingsfrågor. Hans drivande och diplomatiska sätt kommer väl till pass för att fånga upp och driva utvecklingen framåt till nytta för de medverkande företagen, deras kunder och andra intressenter, säger Markus Wråke vd för Energiforsk.

Asoos Rasool är vd för Mälarenergi Elnät och har tidigare varit på STRI, ABB och Vattenfall. Han är civilingenjör inom elkraft och har en doktorsexamen från universitet i Moskva.

–Det känns otroligt spännande att arbeta i ett bransch som fungerar som ryggrad för den pågående energiomställningen. Som ordförande i rådet ser jag fram emot att tillsammans med övriga medlemmar bidra med och driva fram ny forskning, utveckling och innovation. Samarbete och samverkan i branschen och med våra kunder, högskolor och övriga aktörer är nyckel till framgång, säger Asoos Rasool.

Rådet för elnät, vindkraft och solel arbetar med miljöfrågor, standardisering, tillgångsförvaltning, drift och utveckling av elnät, vindkraft och solel. Forskningen ska bidra till ett robust, miljöanpassat och kostnadseffektivt energisystem till nytta för industrin, akademin och för samhället i stort.

Läs mer om våra råd här!

 

Nyheter