Program

Innovationsklustret Gröna kolatomer

Världen står inför en stor utmaning att snabbt avsluta fossilberoendet. Innovationsklustret Gröna kolatomer pågår till 2025 och tar fram och sprider ny kunskap som bidrar till att skapa en resurseffektiv och cirkulär värdekedja av kolatomer av biogent ursprung för att lösa energi- och klimatutmaningarna.

Innovationsklustret Gröna kolatomer sammanför företag, forskare, organisationer och myndigheter från flera branscher. Verksamheten i klustret består av samverkan, kunskapsöverföring, nätverksbyggande och forskningsinitiering.

De övergripande målen för klustrets arbete är att:

  • Bidra till att förverkliga ett cirkulärt kretslopp av förnybara kolatomer och accelerera Sveriges väg till målet nettonollutsläpp 2045
  • Korta ledtiden från forsknings- och utvecklingsresultat till implementerade marknadslösningar
  • Identifiera behov och initiera forskning och utveckling som bidrar till ett effektivt kretslopp med gröna kolatomer
  • Bidra till att stärka tvärsektoriella nätverk och aktörskonstellationer nationellt och internationellt
  • Aktivt kommunicera och sprida kunskap till intressenter inom den cirkulära värdekedjan i stort
  • Utveckla kunskapsunderlag till policy och styrmedel

För att förverkliga målen bedriver klustret aktiviteter som seminarier, konferenser, workshops, möten och utbildningar som täcker in hela värdekedjan där koldioxid via fossilfri energiproduktion omvandlas till olika kolväten. 

Hänt inom programmet

Stort intresse för gröna kolatomer – så var första webbinariet inom nya klustret

Hur stor betydelse har kolinfångning för att vi ska kunna nå netto noll målen till 2050? Vad är fördelarna med grön metanol som fartygsbränsle? Och vilka synergieffekter kan uppstå genom samarbete över industrigränser?

16 maj 2023 - Värme och kyla


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Mikael Karlsson
073-5147017

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från innovationsklustret och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Medlemmar

Nu kan aktörer från hela värdekedjan bli medlemmar i klustret genom att mejla Mikael Karlsson.