Om klustret

Om klustret

Som medlem i klustret kan du och ditt företag påverka vilka frågeställningar som är mest prioriterade för att kunna skapa ett hållbart kretslopp för icke-fossilt kol. Ju fler vi är, desto mer kan vi snabba på processen från forskning till marknadslösningar.

Om medlemskapet 

Som medlem får du:

  • Påverka vilka frågor och aktiviteter som klustret ska prioritera
  • Delta på de aktiviteter som hålls inom klustret och får därmed tillgång till information, kunskap och nätverk
  • Identifiera forskningsbehov samt får möjlighet att presentera och diskutera innovationer och behov med klustrets övriga medlemmar
  • Vara med och bestämma vilka samarbeten klustret ska ha med andra organisationer, både nationella och internationella
  • Du har även möjlighet att samla aktörer för att starta forskningsprojekt inom ramen för klustrets verksamhet 

Vem kan bli medlem?
Klustret vill samla alla som är intresserade av att bidra till utvecklingen av gröna kolatomer. Aktörer från hela värdekedjan är varmt välkomna att bli medlemmar i klustret. För mer information, och för att bli medlem, mejla Mikael Karlsson.