Program

Vibrationer i kärnkraft

Resultat och ny kunskap från det här programmet används för att minska problem relaterat till vibrationer i generatorer och turbiner i kärnkraftverk. Kunskapen kommer också till nytta i kärnkraftverkens beslutsprocess i samband med investeringar.

I kärnkraftverk uppstår vibrationer som medför störningar och uteblivna intäkter från verksamheten. Men det saknas kunskap och kompetens inom vibrationsområdet hos tillverkare och konsultföretag. Forskningen handlar till största delen om att göra utredningar och experiment med fokus på vibrationer i rör, dieselgeneratorer, turbiner och generatorer. 

Kommunikation och resultatspridning från forskningen sker på engelska. 

Hänt inom programmet

Exploring vibrations in power plants with Professor Rainer Nordmann

Energiforsk and Professor Rainer Nordmann have arranged a one-day-lecture tour of Sweden and Finland on turbogenerator vibrations.

4 apr 2024 - Kärnkraft


Pumpkurs i Holland stärkte den nordiska kärnkraftskompetensen

Den 24–26 oktober anordnade Energiforsks program Vibrationer i kärnkraft en pumpkurs hos företaget Flowserve i holländska Etten-Leur. Totalt 15 medarbetare från svenska och finska kärnkraftverk deltog i kursen, där syftet var att öka kompetensen om vibrationsrelaterade störningar i pumpkretsar.

15 nov 2023 - Kärnkraft


Implementering av högviskositetsdämpare för vibrationssäkerhet 

Energiforsks program Vibrationer i kärnkraft har nyligen publicerat en efterlängtad rapport som visar på mångårig erfarenhet av att använda trögflytande dämpare för att minska vibrationer, i till exempel kärnkraftverksrör.

8 aug 2020


Optiska metoder för vibrationsmätningar i nukleära tillämpningar 

I en färsk Energiforsk-rapport har metoder för optisk vibrationsmätning kartlagts. Dessa metoder visar lovande resultat för en tätare rumslig upplösning som erbjuder hög precision och kostnadseffektivitet med ett beröringsfritt tillvägagångssätt.

22 apr 2020


Kompetensöverföring mellan generationer

Årets konferens om vibrationer i kärnkraften var en utmärkt möjlighet för överföring av kompetens mellan olika generationer. Ett intressant program varvades med möten och diskussioner mellan allt från pensionerade nestorer till nybakade ingenjörer från kärnkraftverk, tillverkare, forskningsinstitutioner och konsultföretag.

9 nov 2017 - Vattenkraft


Visa fler nyheter

Ansvarig

Karin Westling
08-677 27 68

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrevet från Vibrationer i kärnkraft och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Uppdragsgivare

Fortum
Karlstads Energi
Skellefteå Kraft
Teollisuuden Voima
Uniper
Vattenfall