Program

Vibrationer i kärnkraft

Resultat och ny kunskap från det här programmet används för att minska problem relaterat till vibrationer i generatorer och turbiner i kärnkraftverk. Kunskapen kommer också till nytta i kärnkraftverkens beslutsprocess i samband med investeringar.

I kärnkraftverk uppstår vibrationer som medför störningar och uteblivna intäkter från verksamheten. Men det saknas kunskap och kompetens inom vibrationsområdet hos tillverkare och konsultföretag. Forskningen handlar till största delen om att göra utredningar och experiment med fokus på vibrationer i rör, dieselgeneratorer, turbiner och generatorer.

Programmet pågår mellan 2019 och 2021. 

Kommunikation och resultatspridning från forskningen sker på engelska. 

Hänt inom programmet

Kompetensöverföring mellan generationer

Årets konferens om vibrationer i kärnkraften var en utmärkt möjlighet för överföring av kompetens mellan olika generationer. Ett intressant program varvades med möten och diskussioner mellan allt från pensionerade nestorer till nybakade ingenjörer från kärnkraftverk, tillverkare, forskningsinstitutioner och konsultföretag.

9 nov 2017 - Vattenkraft


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Monika Adsten
08-677 27 35

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrevet från Vibrationer i kärnkraft och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Uppdragsgivare

Fortum
Karlstads Energi
Skellefteå Kraft
Teollisuuden Voima
Uniper
Vattenfall