2020-08-08

Implementering av högviskositetsdämpare för vibrationssäkerhet 

Energiforsks program Vibrationer i kärnkraft har nyligen publicerat en efterlängtad rapport som visar på mångårig erfarenhet av att använda trögflytande dämpare för att minska vibrationer, i till exempel kärnkraftverksrör.

Vibrationer i kärnkraftsprogrammet ska tillhandahålla viktig kunskap för både leverantörer, konsulter och kraftverksoperatörer. Forskningen är inriktad på att kartlägga utvecklingen och testa utrustning för rörledningar, generatorer och turbiner. Viskösa (trögflytande) dämpare har visat sig vara en effektiv lösning i många fall av driftsvibrationer i rörledningar. I vår senaste rapport på området har seniora experter från CKTI-Vibroseism* sammanfattat operativ erfarenhet av att använda viskösa dämpare för vibrationsdämpning i kärnkrafts-, konventionella kraft- och kemiska anläggningar. 

Ökad säkerhet och operativ effekt 

Att ha effektiva vibrationsdämpande verktyg är viktigt för att minska risken för längre perioder av avbrott på grund av underhåll eller säkerhetsproblem. Rörsystem i sig är vanligtvis lågdämpade oscillerande (svängande) system som lätt kan exciteras (höja energinivån) av inre och yttre krafter. Den låga dämpningen leder till betydande förstärkningar av svängningar om de naturliga frekvenserna i rörsystemet exciteras. Rörvibrationer förekommer ofta i kärnkraftverk och experter lägger mycket tid på att analysera orsakerna och implementera olika begränsningsmetoder.  

Denna rapport illustrerar tre decenniers erfarenhet av fall som använder högviskösa dämpare, HVD, för att minska driftsvibrationer i rörledningar i flera kraftverk och industrianläggningar. 

Omfattande analys ger effektiva resultat och lågt underhåll  

En väsentlig fördel med HVD-tekniken är de låga underhålls- och driftskostnaderna jämfört med andra lösningar. Driftsunderhåll av denna typ av spjäll kan enkelt utföras genom att visuellt verifiera nivån av viskös vätska i spjällhuset och genom att testa vätskans viskositet. Detta kan göras med flera års intervall om spjället är placerat i mycket höga strålningszoner. Till skillnad från andra dynamiska stöd såsom dämpare, spärrar HVD-tekniken inte röret elastiskt och med korrekt montering kommer termisk expansion att vara möjlig. 

I rapporten beskrivs värdefulla insikter för yrkesverksamma som är intresserade av hur man implementerar HVD-teknik för att minska driftsvibrationer. De grundläggande stegen och processen för att identifiera och lösa vibrationsproblem beskrivs i ett tillgängligt flödesschema. Rapporten innehåller beskrivning av undersökningsprocessen, dynamisk analys och de grundläggande kraven för instrumentering. För att få full nytta av denna teknik betonar författarna vikten av att följa den tillhandahållna processen med rigorös analys och tekniskt stöd. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

* CKTI-Vibroseism är ett forsknings- och utvecklingsföretag specialiserat på antiseismisk design och vibrationssäkerhet i kärnkraftverk och konventionella kraftverk med lång erfarenhet av att designa och implementera högviskösa dämpare. 

Nyheter