2018-03-12

Sverige aktiv i IEA Task37 Biogas

Energiforsk är Sveriges representant i IEA Bioenergy’s Task 37 Biogas. Varje år sammanställer vi ”Country report summary” och en uppdatering av en lista över medlemsländernas  uppgraderingsanläggningar.

Den senaste rapporten finns att ladda ner från IEA Bioenergys hemsida

Annexet Task 37 publicerar många högkvalitativa och inflytelserika rapporter varje år. Det är speciellt två rapporter som är extra intressanta:

Methane emissions from biogas plants

och en fallstudie om biometanproduktion som bränsle i Brasilien som heter

Biomethane Demonstration 

Under det kommande året kommer fler spännande rapporter att tas fram. Energiforsk har en ledande roll i arbetet med tre av dessa. Det är ”The role of biogas and AD in the circular economy”, en broschyr med titeln ”Biomethane powered transport” och rapporten ”Greening of the gas grid” (avsnittet om gaskvalitet).

Nyheter