2015-11-04

Pilottesta nya tekniker för minskat koldioxidutsläpp

Skynda på pilottestningen av nya framforskade tekniker för minskat koldioxidutsläpp föreslog Filip Johnsson professor i uthålliga energisystem på Chalmers när han deltog i P1-Morgons inslag "Hur ska svensk industri släppa ut mindre koldioxid?".

Klimatanpassning kostar – hur påverkar det svensk konkurrenskraft? Filip Johnsson anser att det finns lösningar och att Sverige skulle kunna leda utvecklingen i hantering av koldioxidutsläpp.

Lyssna på inslaget här.

Nyheter