2018-09-19

Nytt samarbete för att lösa effektbristen

Energiforsk deltar i ett samarbete med Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska kraftnät i EU-projektet CoordiNet. Syftet är att hitta lösningar på den effektbrist som finns på olika platser i det svenska elnätet.

Just nu växer efterfrågan på el fortare än vad elnätskapaciteten hinner byggas ut. Bakom denna förändring ligger nyindustrialisering, ett historiskt högt bostadsbyggande samt ökad elanvändning för en fossilfri transportsektor och industri. EU-projektet CoordiNet siktar på att använda dagens elnät smartare. Totalt omfattas tre länder och 23 aktörer med en budget på totalt 150 miljoner kronor.

Demonstrationsanläggningar för effektivare användning av elnätet kommer att finnas i Uppland, på Gotland, i Skåne och i Västernorrland/Jämtlands län.

–Regionala marknader för flexibilitet kommer att testas under tre år. Energiforsks program Elnätens digitalisering och IT-säkerhet kommer att innehålla fördjupade analyser av vilka konsekvenser digitaliseringen kan få för elnäten och vilka nya tekniska möjligheter som den kan medföra. Genom att koppla arbetet mot EU-projektet kommer vi att få uppväxling av resurser, tillgång till unika data och en internationell utblick som är av stort värde, säger Susanne Stjernfeldt, programansvarig på Energiforsk.

Läs pressmeddelandet

 

 

 

Nyheter