2019-04-16

Vattenkraftens FoU-dagar

Framtidens potentiella effektbrist i Sverige och vattenkraftens möjligheter att motverka den är temat för dagarna som är fyllda med intressanta forskningsprojekt och erfarenheter från den vattenkraftforskning som pågår i SVC just nu.

–Vattenkraftens FoU-dagar är en utveckling av Energiforsks SVC-dagar där vi också bjuder in industrin att berätta om spännande projekt de genomför, säger Emma Hagner, områdesansvarig för vattenkraft på Energiforsk.

Sedan 2018 drivs Svenskt vattenkraftcentrum som ett kompetenscentrum med målet att ta fram ny kunskap för att vattenkraften ska tillgodose samhällets behov av balanskraft och förnybar elproduktion på ett säkert, effektivt och miljöanpassat sätt. Satsningen gör att såväl samhälle som vattenkraftindustrin får ny teknisk och akademisk kompetens för framtida underhåll, ombyggnad och förnyelse av vattenkraften. Frågor som är kopplade till vattenkraftdammar och gruvdammar ingår också. 

Forskningen drivs inom områdena vattenturbiner/generatorer och vattenbyggnad. Ett 20-tal projekt har hittills godkänts varav några kommer att presenteras de här dagarna. Aktiva forskare inom Svenskt vattenkraftcentrum kommer också finnas på plats för att svara på frågor om samtliga projekt som genomförs i centret, samt för att diskutera behov av nya projekt – så ta chansen att stilla din nyfikenhet samt väcka nya idéer.

–Det finns fortfarande platser kvar på konferensen som hålls på KTH i Stockholm den 13 och 14 maj, säger Emma Hagner.

Under konferensen kommer även Skellefteå Kraft berätta om de utmaningar de stött på i samband med sina planer vad gäller ut- och nybyggnad av vattenkraft och erfarenheter från ett antal förnyelseprojekt som genomförs inom branschen just nu kommer även att presenteras.

Mer om Vattenkraftens FoU-dagar här. 

 

Nyheter