2024-03-05

Så kan osäkerheterna för investeringar i kolinfångning minskas

Att påskynda processen för implementeringen av koldioxidavlägsnande teknologier, som BECCS, Bioenergy with carbon capture and storage, har brådskande prioritet om den globala uppvärmningen ska begränsas till under 2°C, menar en rapport. Men osäkerheter, både politiska, ekonomiska, sociala, tekniska, miljömässiga och regulatoriska avskräcker investerare.

Den 5 mars 2024 höll Innovationsklustret Gröna Kolatomer ett webbinarium där fallstudien "A robust investment decision to deploy bioenergy carbon capture and storage—exploring the case of Stockholm Exergi" presenterades av forskaren Oscar Stenström från Chalmers. Målet med webbinariet var att företag kan dra lärdomar av studien och applicera i sina CCUS-projekt.

För att minska de osäkerheter som avskräcker investerare, samt för att förbättra robustheten hos BECCS-strategier, har Oscar Stenström, doktorand på Chalmers Energiteknik, undersökt metoder för så kallat decision making under deep uncertainty (DMDU) i rapporten A robust investment decision to deploy bioenergy carbon capture and storage—exploring the case of Stockholm Exergi. Dessa metoder presenterade han i ett webbinarium. Hans presentation finns att ta del av här.

Bli medlem i Innovationsklustret gröna kolatomer

Medlemmar deltar kostnadsfritt på alla webbinarier inom klustret. Är du intresserad av att veta mer om medlemskapet, klicka här eller kontakta Mikael Karlsson vid frågor. 

Prenumera på nyhetsbrevet från klustret för att inte missa viktiga uppdateringar eller inbjudningar till webbinarier. 

Nyheter